Vi utvecklar Sveriges
viktigaste människor

Vi håller gratis seminarium i Kalmar!

Den 22 april håller vi två kostnadsfria seminarium för chefer och ledare inom grundskola och förskola. Det blir ett seminarium riktat mot förskolan där vi pratar om systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation. Samt ett seminarium riktat mot grundskolan där pedagogiskt ledarskap och kvalitetssäkring av läs- och skrivundervisning står i fokus.
Läs mer här (grundskolan) och här (förskolan). Välkomna!

Nyhet för förstelärare!

Nu kan du boka processledarutbildning för förstelärare. För mer information kontaktar du Åsa Källsten på 08-737 65 70 eller Ulrica Heinrici på 08-737 67 45.

Vi utbildar skolor och förskolor i hela landet

Vi arrangerar båda kurser, konferenser och uppdragsfortbildning i din hemkommun.

Denna vecka utbildar vi i:

Göteborg, Kungsängen, Malmö och Umeå.


Vill du veta mer så tveka inte att kontakta oss på 08-737 68 00!

Lärarnas Nyheter

Gå till Vägledarkalendariet

Pedagogisk dokumentation

Förskoleklass

Läs & skrivdagen

Arbetslagsledarutbildning