Fritidshemmets uppdrag och lgr 11

- hur skapar vi yrkesstolthet och arbetsglädje?

PLATS: Stockholm Essinge Konferenscenter
DATUM: 24 oktober 2016
TID: 09.00-16.30
PRIS: 2600 kr
PLATS: Malmö Scandic Stortorget
DATUM: 10 november 2016
TID: 09.00-16.30
PRIS: 2600 kr
PLATS: Göteborg Scandic Opalen
DATUM: 11 november 2016
TID: 09.00-16.30
PRIS: 2600 kr
PLATS: Östersund Clarion Hotel Grand Östersund
DATUM: 14 november 2016
TID: 09.00-16.30
PRIS: 2600 kr
PLATS: Karlstad Elite Stadshotellet
DATUM: 21 november 2016
TID: 09.00-16.30
PRIS: 2600 kr
Pris per deltagare exklusive moms. Lunch och kaffe ingår. För vägbeskrivning klicka på respektive ort. Max 30 deltagare. Kursintyg erhålles.
 

Om kursen

Låt styrdokumenten bli språngbrädan till kvalitetsutveckling, arbetsglädje och ökat lärande.

Om vi ska ha möjlighet att utveckla vår verksamhet så att elevens lärande och förmågeutveckling sätts i centrum, så behöver vi förstå och ta till oss både Lgr 11 och de Allmänna råden för fritidshem. Den här utbildningen fokuserar på målen i vårt gemensamma uppdrag och vår yrkesroll i en verksamhet där skola och fritidshem kompletterar varandra på bästa sätt.

Fortbildningen utgår ifrån det nya avsnittet i läroplanen.