Grundkurs för dig som arbetar i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– kunskap om och verktyg att bemöta elever med en intellektuell funktionsnedsättning

Kursen lär dig:

  • Vad en intellektuell funktionsnedsättning är samt hur en sådan och andra diagnoser kan påverka eleven
  • Hur uppdraget som pedagog bör kopplas till särskolans läro- och kursplaner
  • Hur du kan utforma lärandet och påverka elevens delaktighet genom tydliggörande pedagogik

Om kursen

Hur känns det att uppleva omvärlden på ett annat sätt än det vanliga? Hur blir vi när vi befinner oss i sammanhang som inte är begripliga för oss? Vad gör vi för att återta kontrollen? Anpassad grund-och gymnasieskola är en skolform där eleverna har behov av särskilt stöd och där lärare och andra professioner är viktiga vuxna. Grundläggande är kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar för att bättre kunna bemöta och skapa situationer som fungerar. Den här kursen visar hur du genom kunskap om och förståelse av intellektuell funktionsnedsättning, och andra diagnoser som påverkar individens vardag, kan göra avgörande skillnad för varje elev i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Innehåll

Eleverna i den anpassade grund-och gymnasieskolan – behov, styrkor och svårigheter

En elev i anpassad grund-och gymnasieskola har en intellektuell funktionsnedsättning. Även autism, ADHD och andra diagnoser kan påverka de exekutiva funktionerna och då också inlärningssituationen liksom det sociala samspelet.  För att arbeta på ett framgångsrikt sätt behöver man som pedagog ha en kunskapsbas och en förståelse för vad detta innebär för individen. Denna läroplansförankrade kurs ger dig gedigen kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och hur den kan kopplas till styrkor och svårigheter hos eleven. I en övning får du en insikt i hur det kan kännas att inte förstå sammanhanget som man befinner sig i.

Så förankrar du ditt uppdrag som pedagog till den anpassade grund- och gymnasieskolans läroplan

Uppdraget som pedagog i den anpassade grund- och gymnasieskolan grundar sig i läroplanen. Den ger riktlinjer för vilka kunskapskrav och vilket centralt innehåll som ska påverka undervisning, aktiviteter, bedömning och betygssättning. Kursen ger dig den baskunskap som du och dina kollegor behöver för att kunna tillämpa läroplanen på rätt sätt i undervisningen. I en övning får du både analogt och digitalt pröva på att göra en språkbedömning med hjälp visuellt stöd.

Utforma lärandet och påverka elevens delaktighet genom tydliggörande pedagogik

När man arbetar i den anpassade grund- och gymnasieskolan möter man elever med stor variation av stödbehov. En mycket viktig del av undervisningen är att stärka elevens självständighet och det kan göras genom tydliggörande pedagogik. Kursen ger dig konkreta verktyg att exempelvis arbeta med visuellt stöd för att tydliggöra lärmiljö, aktiviteter och undervisning så att skoldagarna blir begripliga, hanterbara och meningsfulla för eleverna.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

DIGITAL KURS, 26 oktober 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka
Göteborg, 9 april 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
DIGITAL KURS, 16 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Boka kursen till er skola

Boka denna kurs direkt till er skola - en fortbildare föreläser på plats hos er eller digitalt. 

Klicka här för att läsa mer och boka >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!