Lärandets drivkrafter

– för elever med IF

Kursen lär dig:

  • Skapa en undervisningsmiljö som bygger på KASAM, motivation och välbefinnande
  • Utveckla ett relationellt arbetssätt där relationen är primär och har elevens lärande i fokus
  • Använda kartläggningsverktyget PERMA för att hitta och förstärka positiva relationer

Om kursen

Välbefinnande är en viktig drivkraft som har en stark koppling till lärande. Forskning visar att de vuxnas känslighet, uppmärksamhet och gensvar i kommunikationen är avgörande för goda relationer och att goda lärar-elevrelationer är en viktig skyddsfaktor för elever med IF. Genom att utgå från det som fungerar bra och lägga stor vikt vid att stärka självkänslan, skapa trygghet och engagemang hos eleverna stärks deras KASAM - känsla av sammanhang.

I den här fortbildningen får ni lära er hur ni kan utveckla er relationskompetens och hur ni kan använda ert kroppsspråk för att skapa förtroende, samarbetsvilja och lärande hos elever med IF. Ni får också ta del av ett kartläggningsverktyg som kan vara till hjälp för att hitta och förstärka positiva relationer.

Innehåll

Vilka framgångsfaktorer främjar elevers lärande och hur skapar du utifrån dessa en positiv lärmiljö?
Vi vet genom forskning att lärare är den viktigaste komponenten för att främja elevers lärande. Goda lärar-elevrelationer är en skyddsfaktor för elever med IF. Med ett relationellt arbetssätt, fokus på välbefinnande och med vitaliseringseffekten når läraren ut till sina elever och skapar en lärmiljö som gör skillnad.

Att jobba med KASAM och andra drivkrafter för att eleverna ska må bra och känna motivation
Att känna sig delaktig i ett sammanhang, att förstå, känna ork och lust är grunden för välmående. Att kommunicera och reflektera i samspel med andra är i sin tur en förutsättning för lärande och ger känslan av meningsfullhet. Att ha en lärare som ger positiv respons är avgörande för hur vi ser på oss själva och våra möjligheter.

Hur kan positiva emotioner kompensera för den nedsättning i arbetsminnet som elever med IF har?
När vi lär oss något nytt är arbetsminnet begränsat. Vi behöver använda oss av visuella strategier, känslor, sinnen och repetition för att eleverna ska minnas. Det är viktigt att kognitiva och emotionella faktorer är sammanlänkade eftersom vi lär oss bättre vid välbefinnande.

Tips och verktyg

Kursen gör dig både teoretiskt och praktiskt redo att arbeta med att hantera, utvärdera och förändra – de tre stegen i lågaffektivt bemötande.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Malmö, 27 oktober 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
DIGITAL KURS, 9 november 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka
Stockholm, 18 april 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
DIGITAL KURS, 26 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Boka kursen till er skola

Boka denna kurs direkt till er skola - en fortbildare föreläser på plats hos er eller digitalt. 

Klicka här för att läsa mer och boka >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!