Lärande och undervisning

Tydliggörande pedagogik i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– gör undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull

Fortbildningen lär er att:

  • Förstå varför tydliggörande pedagogik främjar lärande, delaktighet och trygghet
  • Hur olika visuella och sociala stödsystem och verktyg kan kompensera för nedsatta funktionsförmågor
  • Utforma och använda visuella verktyg för att skapa förutsägbarhet, tydlighet och struktur i undervisningen

Om fortbildningen

Särskolans viktigaste uppgift är att försäkra sig om att varje elev får uppleva skoldagen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är också kärnan i den tydliggörande pedagogiken. En intellektuell funktionsnedsättning kan innebära olika typer av svårigheter att förstå, lära sig, kommunicera och samspela. Kursen visar hur du med hjälp av tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen efter elevernas behov och förutsättningar.

Innehåll

Därför är tydliggörande pedagogik så viktigt för eleven
På kursen får du grundläggande kunskaper om varför och hur tydliggörande pedagogik kan gynna elevens lärande, sociala samspel och välmående. Du får tillgång till både aktuell forskning och användbara undervisningsexempel från grundsärskola och gymnasiesärskola som visar på vilket sätt tydliggörande pedagogik är gynnsamt för elevens utveckling.

Visuella verktyg utvecklar undervisningen
Visuellt stöd hjälper hjärnan att behålla information så att eleven kan minnas en instruktion eller förstå en arbetsuppgift. Det visuella stödet hjälper dig som lärare att kompensera för nedsatta funktionsförmågor och använda elevernas styrkor när du startar upp, styr och avslutar undervisningen. Samtidigt får eleverna möjlighet att bli mer delaktiga och självständiga i en lärmiljö som är designad efter deras behov och förutsättningar.

Så utformar och använder du visuella verktyg i olika situationer
På kursen får du prova på både analoga och digitala visuella verktyg, exempelvis ritprata, social berättelse och påståendeformulär. Parallellt lär du dig principerna för att anpassa dessa verktyg efter varje elevs unika behov. Du får också göra en språkbedömning i syfte att hitta rätt nivå för undervisningen utifrån varje elevs nuläge.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti