Förskolans lärmiljöer

Lustfyllt, lekfullt och livsbejakande – miljöer där allt är möjligt!

Ta nästa steg och inspireras kring miljöernas utformning! Vi utmanar ditt sätt att se på miljöer och lär dig utforma rum för fantasi, kreativitet, utforskande, lärande, koncentration, lek, skapande…

Tillsammans upplever vi förvandlingar och förändringar som är genomförbara var du än befinner dig – även utan stora investeringar.

Seminariet sker digitalt där du deltar via din dator, surfplatta eller telefon. Under dagen följer du föreläsningarna live och du kommer att interagera med både föreläsare och övriga deltagare.
 
OBS!
Seminariet går även att boka som uppdragsfortbildning till din hemkommun.

Om seminariumet

Välkommen till en heldagsföreläsning med aktiv reflektion.
Föreläsarna Evelina Würtz Weckström och My Swahn har lång erfarenhet av att utforma kreativa, inspirerande lärmiljöer i förskolan. De driver bland annat de populära Instagramkontona inspirerande_larmiljoer och kreativamiljoer. Nu har de skapat fortbildningen de själva alltid drömt om – en heldag som bygger på beprövad erfarenhet och som bjuder på konkreta tips direkt från verkligheten och som faktiskt fungerar.

Med en fot i kommunal verksamhet och en i fristående kommer denna föreläsarduo bjuda på lärdomar av sådant som fungerat bra, men också av det som fungerat mindre bra. Under dagen får du ta del av ett rikt bildmaterial som inspirerar till att tänka nytt och se möjligheter. Vi lär oss mer om hur iordningställandet av lärmiljön påverkar vad som händer i rummet och hur vi skapar förutsättningar för vad som faktiskt ska ske.

Innehåll

Var medveten om lärmiljön – allt har en avsikt!

Vad händer om vi presenterar materialet på det här sättet istället? Hur påverkas barnens lärande, kreativitet och utforskande? Små förändringar i lärmiljön kan få oanade effekter och det gäller att ställa sig frågor som: vad vill vi ska hända här, vilket lärande vill vi ska ske och vilket lärande är det som faktiskt pågår? När vi som pedagoger tänker till och erbjuder barnen inspirerande miljöer möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade.

Var ska vi börja då?

Att i arbetslaget ha en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt kring miljöerna är en framgångsnyckel. Vad anser vi är kreativ ateljé? Vad tycker vi på vår förskola är en välkomnande entré? Under dagen får du verktyg för att påbörja eller fortsätta resan framåt i arbetet med era lärmiljöer. Vi pratar om hur vi skapar samsyn och hur vi kan utforma en handlingsplan som tar oss till nästa steg.

Vilka rum behövs – vad bör en bra förskolemiljö innehålla?

Vi vill skapa förutsättningar för möten, varierade lekar, utforskande och skapande. Vilka mötesplatser, lek- och lärmiljöer behövs och hur skapar vi flexibilitet? Miljöerna ska spegla den barngrupp ni har just idag och skapa förutsättningar för att möjliggöra läroplanen. Vi måste problematisera vad som alltid ska finnas samt våga välja bort för att ge rum åt något annat. Vi kommer tillsammans fundera kring vad vi signalerar med olika miljöer, hur vi värderar dem och utmana oss lite i tanken kring vad vi väljer att kalla dem.

Se bortom begränsningar och hitta möjligheterna!

Ett rum har väggar, golv och tak. En förskola har ekonomiska ramar och ett dygn har bara 24 timmar. Du får här chansen att se bortom begränsningar och hitta möjligheter för att skapa förändring.  Vi utvidgar ditt sätt att nyttja rummet. Vi ökar på din lista på material, både i arbetet med lärmiljöerna och tillsammans med barnen. Vi väcker energin, presenterar genomförbara och inspirerande lösningar. Och vi ger dig en dag du sent ska glömma!

Föreläsare

Evelina Würtz Weckström
My Swahn

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Välj konferensort!

Livesänd
Digital konferens, 24 september 2020
09.00-16.00 | 3 450 kr ex moms
Boka

Fortbildningen på plats hos er?

Välj uppdragsfortbildning


Vi har skapat konferensdagen vi själva alltid drömt om!

En dag som bygger på beprövad erfarenhet med konkreta tips som verkligen fungerar. Vi kommer dela med oss av våra egna erfarenheter på sånt som fungerat väl, men också sånt som fungerat mindre bra.
Med ett rikt bildmaterial hoppas vi kunna ge inspiration till förändringar som faktiskt är genomförbara – även utan stora investeringar.

/My Swahn och Evelina Würtz Weckström