Förskolans rikskonferens 2019

Lpfö 18 mitt i din yrkesvardag

I Läroplanen finns svar på frågan Vad ska utbildningen i förskolan innehålla? 
Föreläsarna beskriver hur några av de viktigaste delarna i uppdraget kan genomföras i din yrkesvardag.

En röd tråd genom konferensprogrammet är arbetssätt som gör barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Digital kompetens, lek och språkutveckling är områden som får ta stor plats i programmet. Det gäller också frågan hur man stöttar och utmanar varje barn inom ramen för förskolans gruppbaserade arbete.

Välkommen till årets upplaga av Förskolans rikskonferens!


Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås
09.00 Välkommen
Moderatorn Katarina Larsson hälsar välkommen.
09.10 Barn har rätt att vara huvudpersoner i sitt eget lärande
Anna Söderström Ahrborn, förskollärare och pedagogista. Erika Gudmundsson Olsson*, förskollärare och utvecklingschef 
Hur blir det matematik när man är en drake under bordet? Du får exempel på hur pedagogisk dokumentation blir ett värdefullt verktyg för att synliggöra barns delaktighet men också för att utveckla förskolans innehåll. Föreläsaren beskriver hur ett projekterande arbetssätt ger utrymme för barns eget utforskande och lekfulla lärande. Pedagogens uppdrag blir att skapa förutsättningar för en positiv kunskaps- och identitetsutveckling hos varje barn.
 • Utmana och inspirera till nya upptäckter och kunskaper
 • Den pedagogiska dokumentationens dubbla syften
 • Arbetssätt som gör barnens lärande mångsidigt och sammanhängande
*Erika föreläser i Kalmar 3/12
10.10 Digital kompetens i förskolan – hur och varför?
Anna Thoresson förskollärare och författare
Digitalt berättande, skapande, utforskande, robotlek och programmering. Digital kompetens i förskolan spänner över ett brett fält. Vad ska vi göra och varför? Anna Thoresson menar att ju mer förtrogna vi blir med de digitala verktygen desto bättre kommer vi att kunna bedöma vad de kan tillföra i barns utveckling och lärande. Med teori och verksamhetsexempel ger hon stöd till att kunna och vilja ta nästa steg i detta utvecklingsarbete.
 • Digital kompetens – från ett Vad? till ett Varför?
 • Vad kan digitala verktyg addera till barns utveckling och lärande?
 • Alla barn ska ges förutsättningar att utveckla digital kompetens
11.00 Kaffe/te med frukt
11.20 Barn leker inte för att lära – men de lär när de leker
Ylva Andersson, specialpedagog och dramapedagog
Barn leker för att det är livsviktigt! Genom leken görs omvärlden begriplig. Leken är helt avgörande för barns lärande och utveckling. Genom leken kan pedagoger få en förståelse för barns tankar och känslor. Hur stödjer, stimulerar och utvecklar vi barns olika lekförmågor? Ylva Andersson presenterar ett arbetssätt som ger barn tid, rum och ro att leka.
 • Lek för lekens egen skull
 • Ge barn tid, rum och ro att leka
 • Birgitta Knutsdotter Olofsson och Peter Gärdenfors ger forskningsanknytning
12.10 Lunch
13.10 Ny forskning i ”Hjärnvägar i förskolan” visar vägen – fånga gruppen och individen
Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap. Anna Palmer, docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet. 
Hur utmanar och stöttar man varje barn inom ramen för förskolans gruppbaserade arbete? Det har varit frågan för projektet ”Hjärnvägar i förskolan” där förskolor har testat att arbeta med SEMLA (socio-emotionellt och materiellt lärande) och med digitalt individuellt lärande. Föreläsarna menar att resultatet är tydligt! Läroplanens undervisningsbegrepp behöver iscensättas på flera olika sätt som tar hänsyn till både individens och gruppens behov. De visar konkret vad det innebär.
 • Forskningsresultat med stöd i neurovetenskap
 • Så fångar du upp både individens och gruppens behov
 • Integrera olika sätt att närma sig barns lärande och utveckling
14.25 Reflektion med moderatorn Katarina Larsson
14.40 Kaffe/te med kaka
15.10 Läsa boken, leka språket och göra boken levande
Anne-Marie Körling, lärare, handledare och författare 
Barn läser om vi läser och om böcker finns där barn är. För att främja barns lust att läsa behöver vi visa dem böckernas mångfald och den gemenskap som uppstår när vi läser tillsammans. Ur boken kommer äventyret och genom berättelsen får vi ordförrådets rikedom och grammatikens trygghet, säger Anne-Marie Körling. Vi får idéer till nya lekar att leka. Att läsa på förskolan innebär att vara tillsammans kring en berättelse. Vi lutar oss över boken och vips så öppnar sig en ny värld.
 • Styrkan att vara tillsammans kring en berättelse
 • Så stimulerar du barnens språkutveckling
 • Äventyr, lek och ordförråd
16.10 Katarina Larsson avslutar 2019 års rikskonferens
16.20 Vi ses igen 2020!

Anna Söderström Ahrborn
Förskollärare och pedagogista
Erika Gudmundsson Olsson
Förskollärare och utvecklingschef
Anna Thoresson
Förskollärare och författare
Ylva Andersson
Specialpedagog och dramapedagog
Hillevi Lenz Taguchi
Professor i barn- och ungdomsvetenskap
Anna Palmer
Docent i förskoledidaktik
Anne-Marie Körling
Lärare, handledare och författare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Umeå, 16 oktober 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Stockholm, 6 november 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Göteborg, 13 november 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Malmö, 20 november 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Kalmar, 3 december 2019
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms
BOKA


Moderator:
 Katarina Larsson

Vad utmärker årets rikskonferens?
Först och främst är det ett väldigt tydligt fokus på Lpfö 18. Sedan representerar föreläsarna en bredd av kunskaper och erfarenheter. I programmet syns det i olika ingångar och perspektiv på hur läroplanen tolkas, förstås och genomförs. Det här är en dag då vi verkligen står på vetenskaplig grund och använder oss av beprövad erfarenhet. När dagen är slut hoppas jag att ni deltagare har fått inspiration, kunskap och utmaningar för att skapa morgondagens förskola för alla barn.

Katarina har jobbat som förskollärare i många år och är även utbildad journalist. På Lärarfortbildning AB har hon två roller. Hon är kvalitetsansvarig för förskolan. Dessutom möter Katarina rektorer, förskollärare och barnskötare i hela Sverige i sin roll som fortbildare. 

Konferensen görs i samarbete med:

Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi förskolechefen

Läs mer om erbjudandet