Förskolans rikskonferens

Fantasi, lek och lärande i en lärmiljö i förändring
Om nu lärmiljön är den tredje pedagogen, vad betyder det i en tid när vårt uppdrag är i förändring?
Nu förtydligas undervisningens relation till lärande, lek och omsorg. Fantasi och föreställningsförmåga har skrivits in som ett målområde. Det erbjuder en spännande utmaning. Hur vi kan utveckla vår lärmiljö i enlighet med detta? När vi får möjlighet att tänka nytt och bli stärkta i det goda vi gör får vi växtkraft. Det tar vi fasta på under årets rikskonferens. Här får ni nya synsätt på undervisning och barns lärande i fysiska och digitala lärmiljöer.

Välkommen till årets rikskonferens som ger er kunskap, inspiration och praktiska tips och samtidigt utmanar era invanda arbetssätt.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Moderator Katarina Larsson hälsar välkommen.
09.10 Hur kan vi stötta och utmana barns lärande i en samtida digital lärmiljö?
Susanne Kjällander, är fil. dr och lektor vid Stockholms universitet.
Den pedagogiska miljön i förskolan är viktig, det skriver vi alla under på. Men hur ofta räknar vi med den digitala miljön på samma sätt? Lärmiljön bör utvecklas i takt med uppdraget och vår samtid. Barnens samtid! I denna föreläsning får vi svar på hur de allra yngstas lärande påverkas av digitalisering och
varför det är så viktigt med digital kompetens och digitala
verktyg i förskolan. Se vilka möjligheter som öppnas upp i arbetet med digitala miljöer!!

 • Vilken påverkan har den digitala miljön på barns lärande?
 • Hur har uppdraget om digitala verktyg förändrats?
 • Hur kan vi förstå och konkretisera den digitala lärmiljön?
 • Vilka spännande möjligheter öppnas upp med hjälp av digital kompetens och digitala verktyg?


10.40 Hur kan vi organisera för lek och fantasi på förskolan?
Evelina Würtz Weckström, biträdande förskolechef i Huddinge kommun.

Vi säger ofta att lärmiljön är den tredje pedagogen, men tänk om vi kan använda lärmiljön som 15 pedagoger istället?I nya läroplanen lyfts vikten av barns lek och föreställningsförmåga. Detta ställer höga krav på förskolans lärmiljöer och vilka läroprocesser som barnen erbjuds. På vilket sätt kan vi bjuda in till möten där lek, estetik och fantasi får råda? Lärmiljön vi erbjuder skapar förväntningar och nyfikenhet. I föreläsningen får vi ta del av konkreta tips och tankar för att organisera meningsfulla sammanhang för barn i förskolan. Evelina Weckström delar med sig av hur vi gör lärmiljön rik och inkluderande för alla, hur den skapar nyfikenhet och utmanar barnen. 


 • Utveckla en pedagogisk miljö som stödjer lek och fantasi
 • Vilka läroprocesser kan vi organisera för i lärmiljön?
 • Hur kan vi använda lärmiljön som ett aktivt verktyg?
 • Vilka krav ställer detta på pedagogen och arbetsgivaren?
11.30 Lunch
12.45 Ambitionshöjning i vår praktik?
Katarina Larsson är sedan många år fortbildare och numer också kvalitetsansvarig inom området förskola hos Lärarfortbildning.
Förslaget till reviderad läroplan har vi nog alla nagelfarit. Men hur ska vi tolka de förändringar vi ser? Katarina Larsson leder oss igenom de viktigaste begreppen och nya skrivelserna för att undersöka vad detta betyder för vår praktik. Katarina reflekterar runt kunskapssyn och teorier.

 • Utbildning och undervisning - vi reder ut begreppen!
 • Nya förväntningar eller bara nya ord?
 • Vad kan vi förvänta oss för utmaningar när vi ska göra praktik av den reviderade läroplanen?
13.30 När undervisning och lärmiljö går hand i hand – tips från vardagen
My J Swahn är föreläsare och författare.
Vad är undervisning i förskolan? Det är en fråga som diskuteras i och med den reviderade läroplanen. I det här perspektivet handlar undervisningsprocessen om att skapa en utmanande och intresseväckande lärmiljö. Här får ni inspiration och konkreta exempel på hur rummet, materialet och aktiviteterna kan användas för barns lärande och utveckling med fokus på skapande. Hur kan vi anta ett öppet och nyfiket förhållningssätt som öppnar upp för det oförutsedda att ta form?

 • Vad signalerar rummet och hur kan du styra över det?
 • På vilket sätt kan rum, material och projektarbeten skapa en helhet i undervisningen?
 • Hur iscensätter vi en pedagogisk miljö för att möjliggöra kreativitet och aktivitet?
 • Tips på hur ni stärker barns upptäckarlust och utforskande genom lek, skapande, färg och form
14.20 Fika med kaka
14.50 Kognitiv utveckling, lek och utforskande – så funkar hjärnan
Gustaf Gredebäck är professor vid Uppsala universitet och föreståndare för Uppsala Barn- och BabyLab.
Barn är nyfikna utforskare av sin fysiska och sociala omvärld. Leken och det aktiva utforskandet är viktiga och positiva delar av barns utveckling. De utgör en grund för människans kognitiva utveckling. Gustaf Gredebäck tar oss in i en spännande värld där vi får nya kunskaper om barns tidiga utveckling. Vi lär oss hur vi kan stärka barns utveckling genom lek och utforskande i syfte att belysa barns inre rika liv.

 • Hur ser den kognitiva utvecklingen hos barn ut?
 • Vad betyder leken för kognitiv utveckling?
 • Hur förstår vi andra människor och hur hänger det ihop med vårt lärande?
 • Hur kan undervisningen i förskolan planeras utifrån detta?

16.20 Moderator summerar och avslutar konferensen

Susanne Kjällander
Fil. dr och lektor
Evelina Würtz Weckström
Förskollärare, lärare, ateljérista och biträdande förskolechef
Katarina Larsson
Förskollärare, fortbildare och kvalitetsansvarig hos Lärarfortbildning AB
My J Swahn
Föreläsare, författare och pedagogisk utvecklingschef
Gustaf Gredebäck
Professor och föreståndare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 7 november 2018
9.00-16.30 | 2 950 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 14 november 2018
9.00-16.30 | 2 950 kr ex moms
BOKA
Malmö, 21 november 2018
9.00-16.30 | 2 950 kr ex moms
BOKA
Kalmar, 5 december 2018
9.00-16.30 | 2 950 kr ex moms
BOKA
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi förskolechefen

Läs mer om erbjudandet

Programansvarig

”Jag vill att årets konferens ska kännas modern och ge yrkeskåren det som behövs just nu. En förskola i tiden och ett modernt förskoleuppdrag kräver smarta lösningar och konkreta arbetsmetoder som går i takt med utvecklingen. I ett uppdrag med ett ökat tryck behöver förskolans pedagoger få mötas kring klokskap och inspiration”.

Gudrun Hellström