Förskolans rikskonferens 2017

– hur tar vi det pedagogiska ansvaret i förskolan?
Vår årliga rikskonferens för personal i förskolan.

Undervisning och lärande. Två mycket centrala ord i förskolans värld som är i hetluften just nu. Förväntningarna på oss pedagoger är höga. Alla barn ska utvecklas och lära efter sina förmågor. Medvetenheten om den egna rollen och uppdraget blir därmed central, men så även samarbetet med kollegorna. Nu behöver vi lära av varandra och öka förståelsen kring undervisning i förskolan. Tillsammans kan vi hitta vägar att utveckla förskolan så att vi än mer tar vara på kreativiteten, leken och nyfikenheten både hos barn och hos oss vuxna!

Välkommen till Förskolans rikskonferens 2017

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Välkommen med moderatorer Josefin Malm och Sofie Källhage Förskolepodden – Vi pratar förskola!
09.10 Undervisning i förskola – för ämnesinlärning eller för att lära sig lära?

Christian Eidevald, Leg. förskollärare, fil. Dr. i pedagogik, docent i förskoledidaktik vid Stockholm universitet

Undervisning som begrepp har länge funnits med i förskolans värld, men det har väl aldrig varit så omdiskuterat som nu. I Skollagen står att förskollärare har ansvar för undervisningen samtidigt som hela arbetslaget ska arbeta med barns utveckling och lärande. Christian Eidevald tar sin utgångspunkt i förskolans traditionella arbete med lek, lärande och omsorg när han diskuterar vad som händer när vi allt mer pratar om formaliserat lärande. En föreläsning som utgår från aktuell forskning, problematiserar och konkretiserar vårt uppdrag.

11.15 Lunch
12.30 Hur kan vi skapa en förskola där det förunderliga sker?

Linda Stämneryd, förskollärare i Nyköping

Vi kan undervisa utifrån barnens intressen om vi odlar vår egen genuina nyfikenhet. Det är vårt förhållningssätt som är nyckeln till en undervisning där barnens lek blir till lärande. Linda Stämneryd berättar hur hon gör för att ständigt öka sin egen medvetenhet för uppdraget och med ett entreprenöriellt förhållningssätt i kombination med återbruksmaterial får lärmiljön att väcka intresse och engagemang.

13.40 Hur blir systematiskt kvalitetsarbete enkelt och roligt?

Linda Larsson och Ellinor Bengtsson, förskollärare i Nyköping  

Att systematiskt utveckla verksamheten utan något extraarbete låter som en dröm för oss på förskolan. Men det är möjligt. Med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt i ena handen och läroplanen i andra så får vi följa förskollärarna Linda och Ellinor genom ett projekt som synliggör deras systematiska kvalitetsarbete. Genom medvetenhet kring hur vi gör och varför utvecklar vi undervisningen med utgångspunkt från barnens intressen. Lägg till attraktiva mötesplatser och spännande miljöer så har vi bra förutsättningar för att lära tillsammans med barnen.

14.40 Fika
15.15 Grej of the Day – en metod för förskolan? *

Micael Hermansson lärare i Umeå,  grundare av Grej of the day

Undervisningsmetoden Grej of the day (GOTD) har hyllats och med framgång tillämpats i skolan de senaste åren. Vinsterna har varit intresserade, nyfikna och vetgiriga barn. Grunden ligger i lusten att lära. Hur kan vi agera, planera och undervisa för att locka fram lusten att lära och lära mer? Micael Hermansson drar paralleller till forskning och visar varför GOTD är en så framgångsrik metod för att väcka nyfikenhet och hur den skulle kunna användas i förskolan.

Alla barn behöver utmaningar
Sirkka Persson, rektor

I styrdokumenten läser vi att vi skall ta hänsyn till barns olikheter, att de skall ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Vi skall ge extra anpassningar där det behövs och sätta in särskilt stöd när det så krävs. Men tänk så bra om vi kunde ligga steget före. Om vi genom att arbeta främjande och förbyggande kunde nå alla barns förmågor så de kan utvecklas och lära på bästa sätt. Att undervisa med en medveten tanke på alla barns möjligheter och styrkor. Sirkka kommer att dela de tankar och erfarenheter de har kring detta. Hur de genom sitt synsätt ”alla barn har särskilda behov” påverkar sitt förhållningssätt till barn och även till varandra och hur de därmed även förbättrat sin miljö och sina resultat.

* Sirkka Persson föreläser i Umeå. Micael Hermansson
föreläser i  Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar.

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Christian Eidevald
Legitimerad förskollärare, fil. dr. i pedagogik och docent i förskoledidaktik
Linda Stämneryd
Förskollärare och pedagogisk inspiratör
Linda Larsson
Förskollärare och arbetslagsledare
Ellinor Bengtsson
Förskollärare och arbetslagsledare
Micael Hermansson
Mellanstadielärare
Sirkka Persson
Rektor i grundskolan

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Malmö, 23 november 2017
09.30 - 16.15 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Kalmar, 30 november 2017
09.00 - 16.15 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi förskolechefen

Läs mer om erbjudandet

Konferensen görs i samarbete med: