Förskolans rikskonferens 2020

DEN ÅRLIGA NATIONELLA MÖTESPLATSEN DÄR BARNEN HAR HUVUDROLLEN
Den årliga mötesplatsen för förskollärare, barnskötare och rektorer i förskolan som lockar deltagare från hela landet. Viktig och inspirerande fortbildning speciellt för dig som arbetar i förskolan. Konferenserna genomförs i samarbete med Lärarförbundet.

GÅ PÅ KONFERENS PÅ NYTT SÄTT

Nya förutsättningar ger nya möjligheter ...
Nu utvecklar vi nya mötesplatser för dig som vill uppdatera dig på det senaste – höstens konferenser blir digitala.

Vi har vänt och vridit på frågan: kan vi leverera samma höga nivå digitalt? Nu har vi tänkt klart: ja, det kan vi. Det blir på ett annat sätt, men vi och våra föreläsare går in med full energi och är laddade inför hösten och vi hoppas att du vill vara med. Det blir tryggt, tidsbesparande, livesänt och interaktivt!

Varmt välkommen!

Meningsfull lek och meningsfullt lärande

Efter en vår som verkligen satt många av oss på prov har fokuset många gånger hamnat på omvårdnad på bekostnad av undervisningen. Men det kommer en tid efter pandemin och då kommer vi återigen få sätta tänderna i de inspirerande och viktiga frågor som driver förskolan framåt.

Årets konferens tar sin utgångspunkt i det senaste när det gäller lek och lärande. Vi lär när vi leker, men tar vi verkligen vara på lekens kraft i vardagen? Konferensen bjuder på helt ny forskning som ger oss idéer till alternativa lekar med stort självbestämmande. En annan forskning vi tittar närmare på i år är den om hjärnan och t ex stressade situationer som uppstår för förskolebarn.  Spännande är också att problematisera kring hur vi förhåller oss till det enskilda barnets lärande och hela gruppens lärande. Det ska ju upplevas meningsfullt av alla. Och med just meningsfullhet som utgångspunkt så kommer du under konferensen lära dig mer om hur du kan tänka när du ska välja mellan analoga eller digitala verktyg och material – allt för ett bättre och varierat lärande.

Varmt välkommen till rikskonferensen för alla som vill utveckla våra förskolebarns förutsättningar att förstå världen!

Bonus vid anmälan före 5 oktober


Anmäl dig till Förskolans rikskonferens före den 5 oktober så får du en av Lärarförlagets mest sålda förskoleböcker 2020 på köpet: Digitalt meningsskapande med Erika Kyrk Seger m fl.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås. Tid att besöka utställarna
09.00 Välkommen
Moderatorn Katarina Larsson hälsar välkommen
09.10 Från apparnas quickfix till det digitala meningsskapandets didaktik
Erika Kyrk Seger, pedagogisk samordnare, leg förskollärare och föreläsare med fokus på förskolans digitalisering. Emma Lewis, ateljerista  (föreläser i Umeå)

Bli bättre på att avgöra varför, hur och när du ska använda dig av digitala verktyg. När de fungerar som bäst är det något som skapar fler möjligheter för barnets eget utforskande i samspel med andra. Men vad innebär det egentligen att ha digitala verktyg i verksamheten? Vad innebär progression i relation till digitala verktyg? Erika Kyrk Seger hjälper dig att hitta strategier som kan göra arbetet tydligare för att skapa medvetna pedagogiska val.
 • Vad innebär egentligen en digital förskola 2020?
 • Hur kommer vi bort från appträsk och teknikstress?
 • Hur blir arbetet med digitala verktyg förankrat i styrdokument och läroplan?
10.10 Paus med kaffe/te och frukt
Tid att besöka utställarna
10.30 Barnets betydelse för gruppen eller gruppens betydelse för barnet?
Ann Anderholm, leg förskollärare och Kim Ejdelind leg förskollärare 

Att arbeta med varje barns utveckling och lärande är en grundläggande del av förskolans uppdrag. Men gör vi verkligen det? Det är lätt att fokus hamnar på barngruppen och att den pedagogiska dokumentationen enbart beskriver vad som händer där. Den här föreläsningen handlar i stället om hur vi kan få till en växelverkan mellan barnets lärande och barngruppens lärande.
 • Så blir varje barns nyfikenhet en tillgång för gruppens lärande
 • Pedagogens roll, pedagogisk dokumentation och miljöns betydelse för att få syn på varje barn
 • Hur organiserar vi för lärande som bidrar till kommunikation och språkutveckling?
11.30 Hjärna i förskolan – så kan hjärnforskningen bidra till barns lärande, utveckling och välmående, del 1
David Edfelt leg psykolog, handledare, utbildare och författare

Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnen gör och är med om. Som pedagog påverkar du denna utveckling. Hur kan du använda dig av aktuell hjärnforskning i ditt dagliga arbete? David Edfelt placerar kunskap om hjärnan i relation till läroplanens ord om att förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats för alla barn.
 • Stressade barn vid lämning, hämtning och andra situationer
 • Det är inte rättvist att behandla alla lika – undervisning som stöttar och uppmärksammar
 • Det är en myt att barn rör sig tillräckligt mycket varje dag
12.00 Lunch
Tid att besöka utställarna
13.00 Hjärna i förskolan – barns lärande, utveckling och välmående, del 2
David Edfelt fortsätter och avslutar sin föreläsning.
13.40 Reflektion med moderatorn, pass 1
Katarina Larsson sammanfattar och skapar rum för frågor, reflektion och kollegialt lärande.
13.50 Språket är nyckeln till allt! Förskolans betydelse för alla barns språkutveckling
Carina Eriksson verksamhetsutvecklare och kreativ ledare och Anette Eskilsson leg förskollärare och verksamhetsutvecklare (ej i Umeå)

Litteraturprofilerade förskolor – det har Mölndals stads förskolor med framgång utvecklat sedan 2005. Grundtanken är att stödja barns språk- och läsutveckling genom en riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och språkstimulerande miljöer. Föreläsarna visar hur man kan identifiera och stötta lärprocesser med hjälp av exempelvis bilderböcker.
 • Vad betyder litterära miljöer för barns språkutveckling?
 • Barns röster i fokus – arbete med en årslång saga gör det möjligt
 • Hur kan det se ut när barn befinner sig i litterära miljöer kopplade till böcker och sagor?

13.50 Språket är nyckeln till allt! Förskolans betydelse för alla barns språkutveckling
Åsa Lundström leg förskollärare och specialpedagog och Helén Lycksell leg förskollärare, grundskollärare och specialpedagog (Endast i Umeå)

En riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och språkfyllda miljöer behövs för att kunna utmana och stimulera alla barn till utveckling av språkliga och kommunikativa förmågor. Åsa Lundström och Helén Lycksell visar hur man gör detta i Skellefteå.
 • Vad innebär ett språkutvecklande förhållningssätt och hur kommer det till uttryck?
 • Sätt att utveckla våra miljöer så att de bidrar till språkutveckling
 • Hur kan vi använda bilderboken som resurs i språkarbetet?

14.40 Reflektion med moderatorn, pass 2
Katarina Larsson sammanfattar och skapar rum för frågor, reflektion och kollegialt lärande.
14.50 Kaffe/te med kaka
Tid att besöka utställarna
15.20 Leken är inget att leka med – den kan förändra vårt samhälle
Mikael Jensen lekforskare och författare

Forskning visar att det finns klara kopplingar mellan lek, kreativitet och innovationer. Läroplanen tydliggör att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Mikael Jensen förklarar hur aktuell lekforskning kan stödja och utmana förskolans sätt att förstå lekens kraft - som en drivbänk för barns idéer.
 • Kan leken ge oss fler som Greta Thunberg?
 • Få det senaste om internationell och svensk lekforskning
 • Erbjuda alternativa lekar med stort självbestämmande för barnen
16.30 Konferensen avslutas
Moderatorn Katarina Larsson har avslutat rikskonferensen

Föreläsare

Erika Kyrk Seger
Pedagogisk samordnare, leg förskollärare och föreläsare
Ann Anderholm
Leg förskollärare
Kim Ejdelind
Leg förskollärare
David Edfelt
Leg psykolog, handledare, utbildare och författare
Carina Eriksson
Verksamhetsutvecklare och kreativ ledare
Anette Eskilsson
Leg förskollärare och verksamhetsutvecklare
Mikael Jensen
Lekforskare och författare
Emma Lewis
Ateljerista, föreläser i Umeå
Åsa Lundström
Leg förskollärare och specialpedagog, föreläser i Umeå
Helén Lycksell
Leg förskollärare, grundskollärare och specialpedagog, föreläser i Umeå

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Livesänd
Digital konferens, 4 november 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 25 november 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
4+ erjudande

Boktips!

Digitalt meningsskapande i förskolan, av Erika Kyrk Seger.
Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig – datorer, lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande.
Läs mer och köp boken här.

Konferensen görs i samarbete med: