Förskolans rikskonferens 2021

DEN ÅRLIGA NATIONELLA MÖTESPLATSEN DÄR BARNEN HAR HUVUDROLLEN
Den årliga mötesplatsen för förskollärare, barnskötare och rektorer i förskolan som lockar deltagare från hela landet. Viktig och inspirerande fortbildning speciellt för dig som arbetar i förskolan. Konferenserna genomförs i samarbete med Lärarförbundet.

Nya förutsättningar - nya möjligheter ...
Vi har utvecklat nya mötesplatser för dig som vill uppdatera dig på det senaste och eftersom vi fortfarande lever med pandemin så kommer alla vårens konferenser genomföras digitalt. Alltid livesänt och interaktivt! 

Varmt välkommen!

Missa inte vårt konferenspaket! Gå både på Förskolans
rikskonferens och Leda kollegor i förskolan. Du sparar 1500 kr.
Läs mer om detta under boka-knapparna.

Meningsfull lek och meningsfullt lärande

Vårens konferens tar sin utgångspunkt i det senaste när det gäller lek och lärande. Vi lär när vi leker, men tar vi verkligen vara på lekens kraft i vardagen? Konferensen bjuder på helt ny forskning som ger oss idéer till alternativa lekar med stort självbestämmande. En annan forskning vi tittar närmare på i år är den om hjärnan och t ex stressade situationer som uppstår för förskolebarn.  Spännande är också att problematisera kring hur vi förhåller oss till det enskilda barnets lärande och hela gruppens lärande. Det ska ju upplevas meningsfullt av alla. Och med just meningsfullhet som utgångspunkt så kommer du under konferensen lära dig mer om hur du kan tänka när du ska välja mellan analoga eller digitala verktyg och material – allt för ett bättre och varierat lärande.

Varmt välkommen till rikskonferensen för alla som vill utveckla våra förskolebarns förutsättningar att förstå världen!

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås.
09.00 Välkommen
Moderatorn Katarina Larsson hälsar välkommen
09.10 Digitalt meningsskapande i förskolan – när det omöjliga blir möjligt
Emma Lewis, föreläsare och författare

Det här är en föreläsning om digitala och analoga möten i förskolan. Om barn som utforskar sin vardag på förskolan och sin närmiljö, där digitala verktyg används likt hundraspråkliga material och verktyg. Likt kolkritan, penseln och annat material, som barn har möjlighet att undersöka sin omvärld med, ska även digitala verktyg och miljöer finnas tillgängliga. Barn i förskolan har rätt till rika lärmiljöer, material och verktyg - då behöver de möta mycket nyfikna pedagoger!

 • Varför, vad, hur och när?
 • Exempel på meningsfulla sammanhang där barn möter digitala och analoga miljöer, material och verktyg
 • Hur gör vi för att ta oss över övergångsstället tillsammans med barnen?
10.10 Paus med kaffe/te och frukt
10.30 Barnets betydelse för gruppen eller gruppens betydelse för barnet?
Ann Anderholm, leg förskollärare och Kim Ejdelind leg förskollärare 

Att arbeta med varje barns utveckling och lärande är en grundläggande del av förskolans uppdrag. Men gör vi verkligen det? Det är lätt att fokus hamnar på barngruppen och att den pedagogiska dokumentationen enbart beskriver vad som händer där. Den här föreläsningen handlar i stället om hur vi kan få till en växelverkan mellan barnets lärande och barngruppens lärande.
 • Så blir varje barns nyfikenhet en tillgång för gruppens lärande
 • Pedagogens roll, pedagogisk dokumentation och miljöns betydelse för att få syn på varje barn
 • Hur organiserar vi för lärande som bidrar till kommunikation och språkutveckling?
11.30 Hjärna i förskolan – så kan hjärnforskningen bidra till barns lärande, utveckling och välmående, del 1
David Edfelt leg psykolog, handledare, utbildare och författare

Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnen gör och är med om. Som pedagog påverkar du denna utveckling. Hur kan du använda dig av aktuell hjärnforskning i ditt dagliga arbete? David Edfelt placerar kunskap om hjärnan i relation till läroplanens ord om att förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats för alla barn.
 • Stressade barn vid lämning, hämtning och andra situationer
 • Det är inte rättvist att behandla alla lika – undervisning som stöttar och uppmärksammar
 • Det är en myt att barn rör sig tillräckligt mycket varje dag
12.00 Lunch
Tid att besöka utställarna
13.00 Hjärna i förskolan – barns lärande, utveckling och välmående, del 2
David Edfelt fortsätter och avslutar sin föreläsning.
13.40 Reflektion med moderatorn, pass 1
Katarina Larsson sammanfattar och skapar rum för frågor, reflektion och kollegialt lärande.
13.50 Språket är nyckeln till allt! Förskolans betydelse för alla barns språkutveckling
Carina Eriksson verksamhetsutvecklare och kreativ ledare och Anette Eskilsson leg förskollärare och verksamhetsutvecklare

Litteraturprofilerade förskolor – det har Mölndals stads förskolor med framgång utvecklat sedan 2005. Grundtanken är att stödja barns språk- och läsutveckling genom en riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och språkstimulerande miljöer. Föreläsarna visar hur man kan identifiera och stötta lärprocesser med hjälp av exempelvis bilderböcker.
 • Vad betyder litterära miljöer för barns språkutveckling?
 • Barns röster i fokus – arbete med en årslång saga gör det möjligt
 • Hur kan det se ut när barn befinner sig i litterära miljöer kopplade till böcker och sagor?

14.40 Reflektion med moderatorn, pass 2
Katarina Larsson sammanfattar och skapar rum för frågor, reflektion och kollegialt lärande.
14.50 Kaffe/te med kaka
Tid att besöka utställarna
15.20 Leken är inget att leka med – den kan förändra vårt samhälle
Mikael Jensen lekforskare och författare

Forskning visar att det finns klara kopplingar mellan lek, kreativitet och innovationer. Läroplanen tydliggör att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Mikael Jensen förklarar hur aktuell lekforskning kan stödja och utmana förskolans sätt att förstå lekens kraft - som en drivbänk för barns idéer.
 • Kan leken ge oss fler som Greta Thunberg?
 • Få det senaste om internationell och svensk lekforskning
 • Erbjuda alternativa lekar med stort självbestämmande för barnen
16.30 Konferensen avslutas
Moderatorn Katarina Larsson har avslutat rikskonferensen

Föreläsare

Emma Lewis
Föreläsare och författare
Ann Anderholm
Leg förskollärare
Kim Ejdelind
Leg förskollärare
David Edfelt
Leg psykolog, handledare, utbildare och författare
Carina Eriksson
Verksamhetsutvecklare och kreativ ledare
Anette Eskilsson
Leg förskollärare och verksamhetsutvecklare
Mikael Jensen
Lekforskare och författare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Livesänd
Digital konferens, 5 maj 2021
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms
BOKA
Konferenspaket Digital, 4-5 maj
09.00-16.30 | 5 500 kr ex moms
Boka

KONFERENSER TILL PAKETPRIS
Boka Leda kollegor ihop med Förskolans rikskonferens till paketpris!

Läs mer om Leda kollegor

Konferensen görs i samarbete med:

Boktips!

Digitalt meningsskapande i förskolan, av Erika Kyrk Seger.
Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig – datorer, lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande.
Läs mer och köp boken här.