Förskolans rikskonferens 2023

DEN ÅRLIGA NATIONELLA MÖTESPLATSEN DÄR BARNEN HAR HUVUDROLLEN

Vem är förskolan till för? Barnen? Vårdnadshavare? Alla som valt att arbeta i förskolan? Det finns tillfällen då denna frågeställning blir utmanande. När balansen mellan ansvar, roller och förutsättningar rubbas. Förskolan har en viktig roll i att kompensera för eventuella ojämlikheter och brister i barns förutsättningar. Vad innebär det?

 

MALMÖ 22 NOVEMBER  |  GÖTEBORG 29 NOVEMBER |  STOCKHOLM 6 DECEMBER  |  DIGITALT 6 DECEMBER  

Kompensatoriskt, värdefullt och hållbart

Vem är förskolan till för? Barnen? Vårdnadshavare? Alla som valt att arbeta i förskolan? Det finns tillfällen då denna frågeställning blir utmanande. När balansen mellan ansvar, roller och förutsättningar rubbas. Förskolan har en viktig roll i att kompensera för eventuella ojämlikheter och brister i barns förutsättningar. Vad innebär det?

Den här konferensen tar hjälp av några av förskole Sveriges vassaste forskare och förläsare för att svara på frågorna och samtidigt lyfta det som krävs för att iscensätta detta uppdrag. Utan att förringa de utmaningar som finns. Du får med dig viktiga och aktuella perspektiv på förskolans roll i samhället.

Detta vill du inte missa! 

 

 

En förskola med barnet i centrum – hur kommer vi dit?
Christian Eidevald, gästprofessor i pedagogik med inriktning förskola, Södertörns högskola

Samhället ställs just nu inför omfattande prövningar, så också förskolan. När boendesegregationen ökar, samtidigt som uppdraget utvidgas och förutsättningarna förändras, blir förskolans uppdrag alltmer komplext. Förskolans kultur vilar i delar på en önskan att arbeta med små barngrupper, där barnen inte går så långa dagar och där andelen förskollärare och barnskötare är hög.

Nya förutsättningar kräver nya sätt att organisera förskolan, men också nya arbetsformer. I föreläsningen ges exempel på arbetssätt för att skapa det bästa möjliga stödet för barn, där pedagoger och ledare samtidigt har en god arbetsmiljö. Det handlar om en organisation, kultur och arbetssätt som har barnet i centrum som samtidigt skapa arbetsglädje, i de förändringar som vi kan behöva genomföra.

 

Förskolans kompensatoriska uppdrag ur ett juridiskt perspektiv
Maria Refors Legge, jurist och doktor i offentlig rätt 

Maria Refors Legge föreläsning handlar om förskolans demokratiuppdrag och kompensatoriska uppdrag ur ett juridiskt perspektiv, specifika fokuspunkter blir rätten till särskilt stöd och barns rättigheter. Föreläsningen kommer att behandla barns rättigheter i förhållande till förskolan, förskolans personal och i förhållande till barnens vårdnadshavare. 

 

Hur ska förskolan utvecklas för att möta nya utmaningar? – om hur det gamla och det nya kan förenas
Sven Persson, professor i pedagogik

Tilltron till vad den svenska förskolan kan åstadkomma har grundats i goda förutsättningar, en välutbildad personalgrupp och på forskning som betonar förskolans betydelse för barnens lärande och utveckling. Den svenska förskolan har emellertid genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Utvecklingen har inneburit ökade krav på förskollärarna och övrig personal samtidigt som förutsättningarna att genomföra uppdraget har försämrats. I föreläsningen diskuteras vad som gått förlorat, vad som vunnits och vad som behöver återerövras för att förskolan ska vara en spjutspets i samhället.

 

Det hållbara arbetslaget
Camilla Vahlberg, förskollärare och specialpedagog

Hur går vi från att arbeta samtidigt till att arbeta tillsammans? Det dags för oss att vi sätter ljuset på oss själva och våra team. Vi behöver må bra för att prestera bra och prestera bra för att må bra. Kunskap, förmåga och organisation för att utveckla pedagogers och rektorers samspelskompetens möjliggör en lärande organisation. Vårt personliga självledarskap påverkar samarbetet och samspelets kvalitet som i sin tur får synergieffekter för både individens och gruppens hälsa, välmående och kvalitet. Förskolans uppdrag är komplext med ständigt skiftande förutsättningar. Därför behöver vi arbeta tillsammans i våra arbetslag, för en gemensam kraft. Detta så att vi säkerställer en likvärdig utbildning av hög kvalitet där barnets rätt att få utvecklas till sitt bästa jag är utgångspunkt samtidigt som arbetslagen blir hållbara.

 

Inte nu, han dansar!  
Susanna Anderstaf, doktorand i pedagogik

Förskolan är en plats för barn!  Dess grundläggande uppdrag är att skapa tillitsfulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. I vår samtid ska förskolans uppdrag rymma mycket, möten ska hållas, planer ska skrivas, dokumentationer ska göras och målområden ska förstås. I detta myller av händelser lever barn sina liv de upptäcker och utforskar sin samtid tillsammans med andra. Det handlar om möten i livfulla sammanhang där vi berör varandra. Hur kan vi ta hand om dessa möten och skapa mening för både barn och vuxna? 

Föreläsare

Christian Eidevald
Gästprofessor i pedagogik
Maria Refors Legge
Jurist och doktor i offentlig rätt
Sven Persson
Professor i pedagogik
Camilla Vahlberg
Förskollärare och specialpedagog
Susanna Anderstaf
Doktorand i pedagogik, lärarutbildare och legitimerad förskollärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Malmö, 22 november 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 29 november 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 6 december 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Livesänd
Digital konferens, 6 december 2023
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

I samarbete med

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!