Förskolans yngsta barn

– hur pratar 1-2-åringarna med oss?
Konferensen för förskollärare, barnskötare och förskolechefer som arbetar med förskolans allra yngsta barn.

Om konferensen

De yngsta barnen pratar med oss. Högljutt, intensivt och hela tiden. Men vi behöver mer kunskap för att förstå de bodyala och fonala språken. Genom att aktivt lyssna med alla sinnen kan du få till samspel, lärmiljöer och projekt som präglas av lekfullhet, kreativitet och fantasi.

Följ också med på en resa in i vilan – ett tidigare helt obeforskat område. En vardaglig men komplex aktivitet som ger barnen stor möjlighet till inflytande och påverkan.

Välkommen till den årliga konferensen som tar sin utgångspunkt i hur förskolan skulle se ut om 1-2-åringarna fick bestämma.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås.
09.00 Välkommen
Katarina Larsson hälsar välkommen
09.10 De yngsta barnens språkande och kompetens

Inga-Lill Emilsson
Många upplever att det är svårt att förstå de yngsta barnen. Risken är stor att vi underskattar deras förmåga att kommunicera med oss. Inga-Lill Emilsson har skapat nya begrepp som beskriver vad barnet kan och gör. De är bodyala och uttrycker sig med sin kropp genom att peka, sträcka sig mot något, göra miner, gester och tecken. De är också fonala och uttrycker sig genom att låta på olika sätt. Inga-Lill Emilsson vrider, vänder och utmanar bilden av de yngsta barnen som icke-verbala.

10.40 Kaffe/te
11.10 Vad händer egentligen under vilan?

Sofia Grunditz
1-2-åringar gör mer än att bara sova på vilan. Tillsammans med sina nappar, mjukdjur och filtar skapar de tid och rum för sin egen kamratkultur. Men det är också en vardaglig omsorgsrutin som ger unika möjligheter för såväl samspel som inflytande och påverkan. Sofia Grunditz berättar om sin spännande forskning om det dolda livet på vilan. Om allt det som barn, men även pedagoger gör, som vi väl egentligen inte tänker borde ingå i en sovstund.

12.30 Lunch
13.30 Hur lyssnar vi på de yngre barnens upptäckter?

För att bygga ett fungerande projektarbete för förskolans yngsta behöver vi ha lyssnarstrategier. Med ett utvecklat lyssnande blir det möjligt för oss pedagoger att skapa en vardag där barnens intressen vävs samman med pedagogernas intentioner.

HallonEtt – Ewa Lidén, Stockholm • Elisabet Tiger, Göteborg • Susanne Eliasson, Malmö
HallonEtt berättar om ett projekterande med de yngsta barnen utifrån Hållbar Framtid, ett projekt där lyssnandet på barnen, deras görande samt meningsfulla sammanhang ger förutsättningar för nya berättelser.

14.30 Kaffe/te med kaka
15.00 Våga skapa utmanande lärmiljöer för de yngsta/Lärande samspel i sagans värld

Isabel Wiberg Stockholm och Malmö
Vi får inte frånta barnen möjligheten att uppleva kreativa lärmiljöer som gagnar deras förmågor att upptäcka världen med olika sinnen. Med spännande och varierande material kan vi skapa lekfulla och utforskande sammanhang. Isabel visar att barnen blir kreativa av att leka med material som inte har ett ”färdigtänkt” användningsområde. Hör henne berätta utifrån ett konstnärligt perspektiv vad miljö och material gör för det pedagogiska arbetet.

Marie Eriksson Göteborg
Möt barnen i lekens och fantasins värld. Med utgångspunkt i sagan kan vi ge de yngsta barnen tillfällen att pröva, undersöka och tillsammans få bygga upp ett sagotema. Fantasidimensionen som sagans värld tillför lockar fram lekfullheten och kreativa uttryck hos både barn och vuxna. Marie ger inblick i hur barnens processer och nyfikenhet växer fram till projekt i mötet med ett årslångt sagotema. Du får konkreta exempel på hur utforskande av vatten kom att leda till ett projekt kring musikskapande och ljud genom att tillvarata 1-2-åringarnas uttryck och reflektioner.

16.10 Avslutning

Inga-Lill Emilsson
Lärarutbildare i förskollärarprogrammet och kursledare för Läslyftet i förskolan vid Karlstads universitet
Sofia Grunditz
Doktorand på Stockholms universitet, lärarutbildare och leg. förskollärare
Ewa Lidén
Förskollärare
Elisabet Tiger
Förskollärare
Susanne Eliasson
Förskollärare
Isabel Wiberg
Ateljerista, konsthantverkare och förskollärare
Marie Eriksson
Förskollärare och författare

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Programansvarig

För tredje året i rad är Katarina programansvarig för konferensen. Hon är utbildare med bakgrund som förskollärare i såväl kommunal som privat verksamhet.

Katarina Larsson

Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi förskolechefen

Läs mer om erbjudandet