Mer kunskap för pengarna – boka vårt konferenspaket

PAKETPRIS PÅ LEDA KOLLEGOR I FÖRSKOLAN OCH FÖRSKOLANS RIKSKONFERENS

Har du någon typ av utvecklingsansvar i förskolan? Då vill vi ge dig vårens mest prisvärda konferenspaket. Genom att kombinera Förskolans Rikskonferens och konferensen Leda kollegor i förskolan kommer du få ett smörgåsbord fyllt av inspiration men också utveckla ditt eget ledarskap för att kunna driva utvecklingen framåt.

Rikskonferensen kretsar i år kring lek, hjärnan, digital kompetens, språkutveckling och mycket mer. Under konferensen Leda kollegor möter du bland annat Katinka Vikingsen, Erika Kyrk Seger och Lena Edlund som alla ger olika perspektiv på ledarskapet inom utvecklingsarbete.

Boka vårt konferenspaket och få mer kunskap för pengarna – spara hela 1500 kr.


Leda kollegor i förskolan 4 maj

Det egna ledarskapet – vad innebär det att leda utveckling och förändring?

Det här är konferensen för dig som har någon form av pedagogiskt utvecklingsansvar i förskolan. Här får du möta andra med samma uppdrag och drivkrafter som dig.  Vi kommer att hålla ett stort fokus på ditt eget ledarskap för att ge dig kraft, mod och verktyg för att växa i din roll som pedagogisk ledare. Oavsett om du nyligen fått ett utökat ansvar, länge varit i rollen eller kanske är på väg att kliva upp och axla ansvaret för utvecklingsarbetet är det här platsen för dig. Här ges du möjlighet att reflektera över och växa i ditt eget ledarskap.

På Lärarfortbildning vet vi att det krävs mer än en föreläsningsdag för att få till förändring och lärande. Den här dagen präglas därför av våra ledord Inspirera Reflektera Diskutera och föreläsningarna varvas med reflektionsstunder där du dessutom får prova på ett par reflektionsmodeller som du kan använda när du kommer hem.

Läs hela programmet

Konferensens föreläsare: Lars Gustafsson, Katinka Vikingsen, Erika Kyrk Seger och Lena Edlund

Förskolans rikskonferens 5 maj

Meningsfull lek och meningsfullt lärande

Vårens konferens tar sin utgångspunkt i det senaste när det gäller lek och lärande. Vi lär när vi leker, men tar vi verkligen vara på lekens kraft i vardagen? Konferensen bjuder på helt ny forskning som ger oss idéer till alternativa lekar med stort självbestämmande. En annan forskning vi tittar närmare på i år är den om hjärnan och t ex stressade situationer som uppstår för förskolebarn.  Spännande är också att problematisera kring hur vi förhåller oss till det enskilda barnets lärande och hela gruppens lärande. Det ska ju upplevas meningsfullt av alla. Och med just meningsfullhet som utgångspunkt så kommer du under konferensen lära dig mer om hur du kan tänka när du ska välja mellan analoga eller digitala verktyg och material – allt för ett bättre och varierat lärande.

Läs hela programmet

Konferensens föreläsare: Kim Ejdelind, Ann Anderholm, Emma Lewis, Marie Pelle-Bäck (i Göteborg) David Edfelt, Carina Eriksson, Anette Eskilsson och Mikael Jensen

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Konferenspaket Digital, 4 och 5 maj
09.00-16.30 | 5 500 kr ex moms
Boka