Leda kollegor i förskolan

– med kompetens, kunskap och mod att leda pedagogisk utveckling
Det här är konferensen för dig som har någon form av pedagogiskt utvecklingsansvar i förskolan.

Om konferensen

Utvecklingsledare, pedagogista, utvecklingspedagog eller försteförskollärare – titlarna är många och varierar från plats till plats. Men ni har alla samma uppdrag: Att leda kollegor så att ni tillsammans kan bidra till utveckling av utbildningen som barnen möter och är en del av. Du får möjlighet att tillägna dig ny kunskap. Du får verktyg att direkt ta med till förskolan. Du får möta andra med samma frågor, problem och drivkrafter som du.

Det här är möjligheternas dag!

Målgrupp

Du som leder pedagogisk utveckling i förskolan

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås.
09.00 Välkommen
Moderator Katarina Larsson hälsar välkommen
09.10 Led genom processer och strategier som vi vet gör skillnad
Martina Lundström är förskollärare, pedagogista och verksamhetsutvecklare i förskolan
Har du undrat hur de gör, de som lyckas att skapa ett engagemang hos andra och verkligen driver förskolans utveckling framåt? Det går att beskriva! Att driva, stötta och leda för pedagogisk utveckling kräver både engagemang och kunskap. Det finns processer och strategier som gör det möjligt för pedagoger att förändra sitt arbete. I grunden handlar det om att skapa en pedagogisk helhetsidé som utbildningen utgår från. Med hjälp av ställningstaganden och långsiktiga men tydliga effektmål formas organisationens pedagogiska identitet. Martina Lundström föreläser om vad det innebär att leda utveckling så att det gynnar barnen och utbildningens kvalitet. 

 • Leda genom engagemang och kunskap
 • Så gör andra som lyckas att skapa pedagogisk utveckling
 • Att få med sig alla i ett utvecklingsarbete
10.10 Utveckling genom coachande samtal – pröva och öva
Marie Mauritzson arbetar med individers och gruppers utveckling som coach, diplomerad samtalsterapeut, pedagogkonsult, yogalärare och instruktör i mindfulness.
Goda kunskaper i olika samtalstekniker är ett måste för dig som leder utveckling i förskolan. Pedagogisk coaching är ett kraftfullt verktyg när det används på rätt sätt. Coaching är en  kommunikationsform som syftar till ökad insikt och mer handling genom att medvetandegöra, utmana och motivera. När du lämnar Marie Mauritzsons workshop har du fått ett grepp om hur du kan använda coaching för att lösa problem och komma vidare i ditt arbete.

 • Pedagogisk coaching – vad, varför och hur? 
 • Underlätta personlig och professionell utveckling genom coaching
 • Testa på att med andra gå från ord till handling
12.30 Lunch
13.30 Använd aktionsforskning för att utveckla verksamheten på din förskola
Karin Rönnerman är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
I aktionsforskning står den egna praktiken i fokus. I sin föreläsning beskriver Karin Rönnerman vad aktionsforskning innebär och hur den kan användas för att utveckla förskolans utbildning: Från att  ställa frågor till praktiken, till att iscensätta en handling, följa processen och reflektera över vad som sker. Målet är att utifrån en medvetenhet om pedagogernas vardag och erfarenheter kunna förändra utbildningen i önskad riktning.

 • Ledarens roll i aktionsforskning
 • När forskning möter pedagogers kunskap och erfarenheter
 • En förskola på vetenskaplig grund
14.30 Reflektera utifrån ett case

Erika Wallin är förskollärare, utvecklingspedagog och utbildningskonsult på Lärarfortbildning AB
Casemetodik bygger på verkliga eller påhittade händelser i verksamheten. Caset/händelsen blir grunden för reflektion kring förhållningssätt och görande. Erika Wallin, som har tagit fram programmet till  den här konferensen, väljer ut ett case utifrån temat ”Med kompetens, kunskap och mod att leda pedagogisk utveckling”.

15.00 Kaffe/te med kaka
15.30 Du har stor betydelse för hur mötena mellan kollegor blir
Susanna Anderstaf är förskollärare, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
Vem blir jag i mötet med dig? Vem blir du i mötet med mig? Med stort allvar och med glimten i ögat visar Susanna Anderstaf hur viktig din roll som ledare är för att professionella möten ska kunna bli  genuina, äkta. Förskolan är en social mötesplats fylld med gemenskap och relationer. Men också en plats som bär på en historia och där invanda beteenden och strukturer kan sitta i väggarna. Sådant  som påverkar den gemensamma värdegrunden. Det här är en föreläsning för dig som vill utveckla din pedagogiska ledarroll i mötena med kollegor. 

 • Hur visar du genuint intresse för kollegor?
 • När invanda beteenden och strukturer står i vägen för utveckling
 • Möten som skapar och påverkas av förskolans värdegrund
16.30 Avslutning

Martina Lundström
Förskollärare och verksamhetsutvecklare
Marie Mauritzson
Coach och diplomerad samtalsterapeut
Karin Rönnerman
Professor i pedagogik och författare
Erika Wallin
Programansvarig och ledare av case
Susanna Anderstaf
Förskollärare och forskare i pedagogik

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 3 april 2019
09.00-16.00 | 3 250 kr ex moms
Boka

Programansvarig

Erika vill ge kollegor runt om i vårt land möjlighet att få fördjupade kunskaper som stärker yrkesrollen, men också möjlighet till inspiration och nätverkande.

Erika Wallin (1)

Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi förskolechefen

Läs mer om erbjudandet