Lekfull förskola

Leken som nav i förskolans utbildning

Att leken är central för inlärning, utveckling och lärande är det ingen som ifrågasätter. Men hur bemöter vi barnens egna lekar? Vilken betydelse får det om vi sätter stopp, nedvärderar och förbjuder barnens lekuttryck?


STOCKHOLM 25 APRIL  |  DIGITALT 25 APRIL   |  MALMÖ 9 MAJ

Leken som nav i förskolans utbildning

Leken är det nav som förskolan byggt sin identitet kring. Likt solen- och allt som kretsar runt den ska den ha sin plats, mitt i utbildningen. Att leken är central för inlärning, utveckling och lärande är det ingen som ifrågasätter. Men hur bemöter vi barnens egna lekar? Vilken betydelse får det om vi sätter stopp, nedvärderar och förbjuder barnens lekuttryck? Den här konferensen lyfter dessa frågor med nyfikenhet, ödmjukhet och alternativa sätt att tolka och förstå det barnen gör. Och effekten är magisk och avgörande för barns utveckling och välbefinnande!

Analogt och digitalt, drama och dramatik, dans och estetiska uttryckssätt samt etiska ställningstagande tar denna konferensdag plats på scenen. Du får ta del av exempel på hur leken kan kläs av och få ny förståelse, som på allvar ger barnen kraft och mod. Hur leken alltid främjar förmågor och lärande i sällskap av pedagoger med inlevelseförmåga och nyfikenhet.

Innehåll

08.15  Registrering

Kaffe/the och frukostmacka

09.00  Konferensen inleds

Moderator Katarina Larsson hälsar välkommen

09.10 ”Mitt jobb är att lära vuxna leka!”

– om att väcka leken i de som har glömt
Linda Linder

Att följa impulser, ge sig hän och fantisera är inga lätta grejer när vi som vuxna har vardagen full av allvar, ansvar och kontroll. Vi har kanske fått höra att vi ska lägga band på oss, inte vara barnsliga eller sluta upp att tramsa. När pedagogerna arbetar med ateljerista Linda är det just leken hon vill få tag på. Hör Linda berätta om hur. 

 • Bli en vuxen som tar leken på allvar
 • Öva på att stå i osäkerheten som leken kräver
 • Skapa möjligheter för utforskande lek
10.10 Paus

 med kaffe/the och frukt

10.30 Krigslekens dilemman och estetiska kraft

Ebba Theorell 

Under den här föreläsningen kommer du att ta del av hur små barn utmanar stereotyper och normer och skapar nya uttryck i låtsasaggressiva lekar. Ebbas avhandling utger grunden och där finns flera upptäckter som utmanar och överraskar. Det här är en forskningsanalys där krigslekens rörelser sätts i första rummet.  

 • Forskningsexempel på hur låtsasaggresiva lekar kan förstås
 • Se krigsleken genom rörelse och dans
 • Utmana din uppfattning om barns lekar som provocerar
11.25 Undervisning som hittar kraft och inspiration i leken

Emiilie Keijser

Emiilie visar på hur hon gör för att hitta kreativitet, fantasi och flow och hur hon använder sig av det i undervisningen med barnen. Med stöd av leken som metod för lärandet kan vi pedagoger närma oss barnens perspektiv och få kunskap av vad som är barnens behov och intressen. Men för att kunna tillvarata lekens olika dimensioner i lärandet behöver vi vuxna också öva oss i att fortsätta vara lekande människor.

 • Metoder för att iscensätta lekfull undervisning
 • Hur leken kan uppmuntra rörelse, kreativitet, fantasi och samspel med barnen
 • Inspirerande exempel på hur leken kan ta plats under hela dagen
12.10 Lunch
13.10 Lekfulla former för lärande

Fantasifröknarna Sara Bergström & Linda Holgersson

För Fantasifröknarna handlar undervisning i förskolan om att befinna sig i barnens värld, i lekens värld, där fantasi och föreställningsförmåga får ta plats. Under föreläsningen får du ta del av hur de utgår från leken och på så vis designar undervisning och dramalek i kombination med IT. Detta tillsammans bildar det kreativa och inspirerande pedagogiska verktyget, som används för att ge barnen nya utmaningar och stimulera deras nyfikenhet och lärande kring ett ämne. Det analoga och digitala är likvärdiga där det ena inte utesluter det andra. 

 • Exempel på hur du iscensätter miljöer där leklust, kreativitet och utforskande frodas
 • Värna det lekfulla i uppdraget
 • Leken som uppmuntrar rörelse, kreativitet, fantasi och samspel
14.00 Bensträckare
14.05 Lek och estetiska uttryckssätt med digitala verktyg i förskolan

Susanne Kjällander

Susanne Kjällander bjuder in till purfärsk forskning som diskuterar adekvat digital kompetens när barn utforskar, lär, leker och uttrycker sig med estetiska uttryckssätt. Föreläsningen tar upp vad som händer i det vidgade digitala gränssnittet där det digitala flyttar ut i det fysiska rummet och leken och skapandet som pågår där – och vice versa. Världar som bygger på adaptiva lek- och lärappar, AI, VR och AR diskuteras som möjliga resurser för barns lek och lärande. Susanne visar även hur det teoretiska begreppet ”transduktion” kan användas i en sk. ”transduktionskedja” för att få syn på och utmana barns lek och lärande i olika teckensystem såsom musik, symboler, dans och animering.

 • Möjligheter och risker med lek med digitala verktyg
 • Rykande färsk forskning om hybrid lek i förskolan
 • Nya infallsvinklar på hur du kan förstå barns lekar i det digitala gränssnittet 
15.00 Paus

med fika

15.20 Den förbjudna leken

Suzanne Axelsson

Det finns många former av lek som vuxna förbjuder barn att ägna sig åt på grund av att det anses vara för riskabelt. Den här föreläsningen kommer att utforska vad anses som riskfylld lek samt fördelarna med den. Du kommer också att kunna ta del av strategier för att göra lekmiljön så säker som nödvändigt samtidigt som den uppmuntrar äventyr, utmaningar och självstyrd lek.

 • Ny förståelse för hur barns lek kan förstås och uppmuntras
 • Ger dig möjligheten och modet att utmana egna attityder som kan begränsa barnens lek
 • Ta del av strategier som kan göra lekmiljön både säker och äventyrlig
16.20  Moderatorn Katarina Larsson avslutar dagen

Linda Linder
Förskollärare, grundlärare, ateljerista, författare och teaterpedagog
Ebba Theorell
Konstnär, filmare och vik.lektor i estetiska ämnens didaktik
Emiilie Keijser
Förskollärare, utbildad textilhantverkare och ateljérista
Fantasifröknarna Sara Bergström & Linda Holgersson
Legitimerade förskollärare
Susanne Kjällander
Docent och föreståndare för förskollärarutbildning och förskoleforskning
Suzanne Axelsson
Internationell pedagogisk konsult, utbildare och författare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Stockholm, 25 april 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 25 april 2023
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Malmö, 9 maj 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
4+ erjudande

Dela med dina kollegor!