Barn i språklig sårbarhet

- pedagogik som stöttar och utvecklar barn med språklig funktionsnedsättning
Välkommen till en kurs som ger dig kunskap som gör skillnad för barn med språkliga funktionshinder.
  • Pedagogiska verktyg och praktiska tips
  • Stötta barnen i relation och kommunikation
  • Kartlägg hindren i lärmiljön

 

Om kursen

Språket är det viktigaste redskapet för tanke och handling. Men, hur möter vi barn i språklig sårbarhet på bästa sätt? Alla barn ska få den utmaning och stimulans de behöver för att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt. Det betyder att undervisning och verksamhet inte kan utformas lika för alla barn. Barn med en språklig funktionsnedsättning, i språklig sårbarhet, ger oss pedagoger många gånger stora utmaningar. I utbildningen får du teoretiska kunskaper och praktiska tips hur du kan hantera just detta.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur arbetar vi med lärmiljön för att skapa goda förutsättningar för barn i språklig sårbarhet?
Det är många gånger en utmaning att möta och undervisa barn som har någon form av språklig funktionsnedsättning – ett barn i språklig sårbarhet. Som pedagog känner man sig ofta otillräcklig. Språket är involverat i allt lärande och det går inte alltid att kompensera för svårigheterna. Var ska man börja? Hur ska man planera verksamheten och vad ska prioriteras? Den här utbildningen ger dig förutsättningar för att alla barn ska få möjlighet att nå sin fulla potential.

Hur kan vi möta barn med språkliga svårigheter så att deras självkänsla stärks?
Barn med språksvårigheter har samma behov som andra av att bli tilltalade, att delta i samtal och att bli lyssnade på. Men vad händer om andra inte förstår vad jag vill säga och hur känns det om ingen lyssnar på mig? I den här utbildningen får du redskap som du tryggt kan använda i mötet med barn i språkligt utsatta situationer.

Hur kan vi strategiskt tänka och arbeta för att kartlägga den lärande miljön i syfte att möta alla barns behov?
Vad händer med alla barns rätt till en lärmiljö och en undervisning som stödjer och utvecklar lärandet om vi pedagoger saknar kunskap och redskap för detta? Risken blir då att barn med funktionsnedsättning inte får det stöd som de är i behov av. Att ha kunskap och verktyg som pedagog, för att kunna möta barnens olika behov, skapar en trygghet i vår yrkesroll. I utbildningen får du stöd i att kunna ta reda på barnets styrkor och svårigheter i förhållande till de krav som ställs på verksamheten.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att du ska ha god kunskap gällande språklig funktionsnedsättning. Att du ska veta hur du bidrar till en miljö som skapar goda förutsättningar för barn i språklig sårbarhet att lyckas.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.