Barns rätt till ett språk

– tidig språkutveckling i förskolan
En kurs för förskollärare och barnskötare som vill lära sig mer om de framgångsfaktorer som främjar barns tidiga språkutveckling.

Om kursen

Förskoleåldern är en viktig period när det gäller utveckling av barns språk. Här främjas barns olika uttrycksformer, vilket är hörnstenarna i förskolans verksamhet, genom arbetssätt som är språk-, tanke- och kunskapsutvecklande. Utbildningen fördjupar kunskaperna kring ett språkutvecklande arbetssätt samt vikten av pedagogens förhållningssätt, medvetenhet och utformning av verksamheten. I utbildningen får du med dig fungerande strategier och redskap samt en inblick i aktuell forskning.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur kan förskolan påverka barns språkliga kompetenser och kunskapsutveckling?
Vilka möjligheter till språkliga och kognitiva utmaningar erbjuder vi barnen? Viktiga framgångsfaktorer i ett språkutvecklande arbetssätt är pedagogens förhållningssätt. Barns förutsättningar i att utveckla språket påverkas i hög grad av den språkliga stimulans som de får. Det handlar om att uppmuntra och rigga språkliga sammanhang. I utbildningen får du fördjupad kunskap och konkreta tips på hur du utvecklar ett förhållningssätt som utmanar barns språkliga utveckling.

Hur kan den språkliga miljön stötta och främja barns tänkande, reflekterande och uttryckssätt?
Språkutveckling och lärande hör samman och är varandras förutsättningar. Ett språkligt lärande behöver meningsfulla sammanhang. För att utveckla tänkandet är vi beroende av att ha tillgång till ord och begrepp. Att utveckla lärandemiljöer kräver att pedagogen ständigt håller tanken levande kring vilka språkliga samspel som är möjliga i rummet. I utbildningen får du konkreta tips på hur du genom språkliga sammanhang kan utveckla barns tänkande och reflektionsförmåga.

Hur skapar vi en röd tråd och helhet i barns språkutveckling?
Förskolan och dess pedagoger ska ge varje barn en god grund och skapa förutsättningar för att utveckla språklig medvetenhet och ett rikt och nyanserat talspråk. I utbildningen får du fördjupa dig i de språkliga ledtrådar som är framgångsfaktorer och som påverkar vår förståelse av talat språk och som utvecklar den auditiva perceptionen kring språket. Här får du tips på konkreta språklekar som effektivt tränar varje barns språkutveckling.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att du ska bli medveten om de möjligheter och de framgångsfaktorer som främjar barns tidiga språkutveckling.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.