Digital kompetens i förskolan

– bli bättre på att utnyttja de digitala verktygen

Välkommen till en kurs som lär dig ta vara på de digitala verktygens möjligheter.

  • Bli mediekompetent
  • Arbeta smartare med de verktyg du har
  • Sudda ut gränserna och lär ut multimodalt

Om kursen

Om vi inte använder den nya teknik vi har tillgång till så slösar vi bort både pedagogiska resurser och värdefull tid tillsammans med barnen. För barnen är den digitala tekniken helt naturlig. Men även om barn utforskar fritt med hjälp av sin nyfikenhet och vi ofta upplever att de faktiskt kan mer än oss vuxna, så behöver de pedagogisk ledning. Det är viktigt för att de digitala verktygen ska kunna bli verktyg för lärande. Den här utbildningen svarar både på frågan hur du kan stödja och utmana barnen när de vill utforska världen och hur du kan effektivisera din vardag när det gäller såväl kommunikation som dokumentation. Vi belyser också etiska och juridiska dilemman.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur sparar du tid genom att bli mediekompetent?
Tid är för många en trång sektor. På vilka sätt kan vi effektivisera vårt arbete genom att låta tekniken vara närvarande på ett lika naturligt sätt som penna och papper? Är den digitala utvecklingen ett hot eller en möjlighet? Vilka fallgropar finns och vad behöver vi veta om publicering av bilder, rättigheter och spridning av information etc i olika media?

Hur kan digital teknik stötta arbetet i verksamheten?
Olika förskolor har olika förutsättningar, men vi kan alla flytta fram positionerna. Konkret, vad kan vi göra för att få mer struktur och ordning i dokumentationen? Vilka verktyg kan vi använda och varför? Även om du upplever att du har begränsade resurser så utmanar vi dig att arbeta ”smartare”.

Hur hänger du med i det digitala utforskandet som barnen leder?
Om vi ska kunna möta barnen i deras livsvärld så kan vi inte göra skillnad mellan ”vanligt” och digitalt lärande. Hur gör vi för att sudda ut gränserna och utnyttja de multimodala möjligheterna för att stödja barnen när de leder sitt eget utforskande av världen?

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Utveckla och underlätta lärandet på förskolan med hjälp av digital teknik. Du blir bättre på att se de digitala verktygens möjligheter och tillämpa dem i praktiken för att stödja barnens lärande.

Förberedelser

För att få ut så mycket som möjligt av kursdagen rekommenderar vi att du tar med egen surfplatta.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Göteborg, 23 oktober 2018
09.00 - 16.30 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Malmö, 24 oktober 2018
09.00 - 16.30 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.Se filmen


Fler filmer på vår youtubekanal
Fler filmer på vår youtubekanal