Digital kompetens i förskolan

– med avstamp i de didaktiska frågorna

Lär dig att:

  • Avgöra när, vad och hur ni väver in digital teknik som en naturlig del i undervisningen
  • Problematisera aktuell forskning, pågående debatt och det egna tyckandet
  • Använda digitala verktyg i barnens skapande, undersökande och kommunikation

När, hur och varför kan det digitala skapa ett mervärde i lärandet?

Adekvat digital kompetens. Att vi ska utveckla barnens digitala kompetens står skrivet i läroplanen, det är inte fritt valt arbete. Vi behöver rita upp kartan och föra in det digitala i meningsfulla sammanhang. Barn och pedagoger som tillsammans trickfilmar i en låda, klipper in sig själva i en green screen-miljö eller utforskar en humla med ett digitalt mikroskop – det är att iscensätta vårt digitala uppdrag i praktiken.

Men när, hur och varför kan de digitala verktygen skapa ett mervärde i lärandet? Och den vetenskapliga grunden, står vi stadigt på den? De här frågorna kommer vi att reda ut och problematisera under dagen. Ni får ta del av exempel på hur de digitala verktygen kan användas i praktiken i undervisningen. Vi reflekterar tillsammans kring HUR ni kan göra användningen av det digitala till en självklar del just på er förskola. 

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag

Hur ser förskolans digitala uppdrag ut – vad är det vi ska göra?

Om vi inte riktigt vet vad uppdraget innebär i praktiken blir det nästan omöjligt att få till det. Har ni egentligen funderat över vad som menas med adekvat digital kompetens? Det digitala uppdraget ligger inflätat genom hela läroplanen. Det är en del av det demokratiska uppdraget och det återfinns i bland annat skapande och kommunikation. Låt oss tillsammans reflektera kring uppdraget och vad det kräver av oss pedagoger för att det ska bli meningsfullt för barnen. Vi använder oss av de didaktiska frågorna som hjälp för att skapa ordning.

Hur digitaliserar vi förskolan på vetenskaplig grund?

Vem kan vi egentligen lita på? Forskning kring barn och digitalisering spretar åt olika håll, förespråkarna visar forskning som stödjer användandet medan de mer skeptiska framhåller riskerna. Medias urval av vad som får ta plats påverkar oss, det blir ofta känsloargument och personliga övertygelser. Tillsammans lämnar vi tyckandet och spekulerandet och vänder oss till aktuell utbildningsvetenskaplig forskning av bland andra Susanne Kjällander, Elza Dunkels och Malin Nielsen. Vi måste konfrontera olikheterna för att kunna ta ansvar för den vetenskapliga grunden.

Hur blir digitala verktyg de lärresurser de kan och bör vara?

Digitala verktyg ökar inte per automatik lärandet eller utvecklingen hos barnen. Vi kommer fördjupa oss i när och på vilket sätt de digitala verktygen kan skapa ett mervärde i lärandet och addera ytterligare en dimension i undervisningen. Hur blir det digitala en naturlig del i barnens skapande, undersökande och kommunikation? Vi reflekterar kring olika digitala verktyg i förskolans vardag och resonerar om hur de kan användas.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Stockholm, 20 oktober 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Göteborg, 24 oktober 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Malmö, 25 oktober 2022
Kl 9.00 - 16.30 | 3 750 kr exkl moms
Boka
Få platser kvar!
DIGITAL KURS, 24 november 2022
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd!
Kan även bokas som uppdrag

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

 

 

 

Boktips från Lärarförlaget

Hur kan digitala verktyg hjälpa barnen att förstå världen

Digitalitetens punktum handlar om att det digitala ska bidra till barnens meningsskapande, lärande och det de försöker förstå, så skriver Erika Kyrk Seger i antologin Digitalt meningsskapande. En antologi där nio olika författare bidrar med sina perspektiv. Läs mer

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>