Digital kompetens i förskolan

– med avstamp i de didaktiska frågorna

Kursen lär er att:

  • Avgöra när, vad och hur ni använder digital teknik i vardagen
  • Problematisera aktuell forskning, pågående debatt och det egna tyckandet
  • Använda digitala verktyg i barnens skapande, undersökande och kommunikation

Om kursen Digital kompetens i förskolan

Med avstamp i de didaktiska frågorna. Adekvat digital kompetens. Nu står det skrivet i vår läroplan och det är inte längre fritt valt arbete. Vi behöver rita upp kartan och göra uppdraget begripligt. Barn och pedagoger som tillsammans trickfilmar i en låda, klipper in sig själva i en green screen-miljö eller utforskar en humla med ett digitalt mikroskop – det är att iscensätta vårt digitala uppdrag i praktiken. Men när, hur och varför kan de digitala verktygen skapa ett mervärde i lärandet? Och den vetenskapliga grunden, står vi stadigt på den?  De här frågorna kommer vi att reda ut och problematisera under dagen. Vi tittar även närmare på flera olika digitala verktyg och provar i praktiken. Allt för att bättre förstå hur digitala verktyg blir ytterligare en dimension i barns lärprocesser.

 

Innehåll

Hur ser förskolans digitala uppdrag ut – vad är det vi ska göra?
Om vi inte riktigt vet vad uppdraget innebär i praktiken blir det nästan omöjligt att få till det. Har ni egentligen funderat över vad som menas med adekvat digital kompetens? Det digitala uppdraget ligger inflätat genom hela läroplanen. Det är en del av det demokratiska uppdraget och det återfinns i bland annat skapande och kommunikation. Låt oss tillsammans reflektera kring uppdraget och vad det kräver av oss pedagoger för att det ska bli meningsfullt för barnen. Vi använder oss av de didaktiska frågorna som hjälp för att skapa ordning.

Hur digitaliserar vi förskolan på vetenskaplig grund?
Vem kan vi egentligen lita på? Forskning kring barn och digitalisering spretar åt olika håll, förespråkarna visar forskning som stödjer användandet medan de mer skeptiska framhåller riskerna. Medias urval av vad som får ta plats påverkar oss, det blir ofta känsloargument och personliga övertygelser. Tillsammans lämnar vi tyckandet och spekulerandet och vänder oss till aktuell utbildningsvetenskaplig forskning av bland annat Susanne Kjällander, Elza Dunkels och Malin Nielsen. Vi måste konfrontera olikheterna för att kunna ta ansvar för den vetenskapliga grunden.

Hur blir digitala verktyg de lärresurser de kan och bör vara?
Digitala verktyg ökar inte per automatik lärandet eller utvecklingen hos barnen. Vi kommer fördjupa oss i när och på vilket sätt de digitala verktygen kan skapa ett mervärde i lärandet och addera ytterligare en dimension i undervisningen. Hur blir det digitala en naturlig del i barnens skapande, undersökande och kommunikation? Vi reflekterar kring lärplattor, projektorer, digitalkameror, green screens och andra digitala verktyg i förskolans vardag. Dessutom provar vi på hur de kan användas.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Stockholm, 15 oktober 2021
Kl 09.00-16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka
Få platser kvar!
DIGITAL KURS, 10 november 2021
09.00 - 15.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 18 november 2021
09.00 - 16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka
Malmö, 19 november 2021
09.00 - 16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.