Enkel och rolig programmering

– alla kan lära sig!
Välkommen till en kurs för förskolans medarbetare där ni får kunskap och förståelse för hur ni förverkligar delar av förskolans uppdrag genom programmering.
  • Bee-bot som målstyrd undervisning – inte bara aktivitet
  • Lär dig grunderna i programmering på ett lustfyllt sätt
  • Programmera en interaktiv saga

Om kursen

Släpp dina rädslor och hitta ett lustfyllt sätt att arbeta med matematik, språkutveckling och estetiska processer genom programmeringen. Med till exempel sagan som bas kan vi utveckla barnens digitalitet. Vi kryper runt, klipper, ritar, bygger robot-banor, undersöker och testar verktyg. Programmeringen ger er många möjligheter att stärka barnens matematiska tänkande och språkutveckling. Den stimulerar barns kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Tillsammans undersöker vi hur ni kan komma igång med, och utveckla programmering på er förskola.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur programmerar vi Bockarna Bruse?
Vår saga breder ut sig över golvet. Vi räknar rutor och målar bilder. Vi undersöker tillsammans nya spännande ord och sätter ord på vad vi vill ska hända. Programmering hjälper barnen att träna samspel och problemlösning, och de måste tänka i vidare banor. Vad händer om…? Under fortbildningen får ni träna på hur ni programmerar en saga så att ni kan göra det själva med barnen. 

Hur blir begrepp som ”algoritm” vardag?
Det är nog bara vi pedagoger som skräms av ett begrepp som algoritm. För barnen är det ett nytt spännande ord att utforska. Vilka finns det mer? Det finns gott om möjligheter till språkutveckling när vi har programmeringsprojekt. Har ni någon gång haft ett estetiskt filmprojekt? Då har ni lärt barnen vad en algoritm är. Fortbildningen hjälper oss att landa i begreppen och visar på hur vi kan arbeta praktiskt med dem.

Hur får vi in läroplanens olika mål genom programmering?
Det är inte bara teknik vi utmanar barnen i när vi involverar programmering i vår undervisning. Programmeringen låter oss arbeta med många olika mål. Vissa är uppenbara för oss andra upptäcker vi i takt med att vår egen kompetens växer. Fortbildningen ger er förståelse för vad programmering är och kan bli när utgår från läroplanen. Ni får också flera praktiska exempel och kreativa tips och släpper lös vår egen kreativitet.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni får workshoppa er fram till kunskap och får samtidigt förståelse för hur ni förverkligar många olika delar i vårt uppdrag genom programmering.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 3 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 15 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 14 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.