Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation

– skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för barnen
Kursen lär dig att:
  • Involvera barnen och ge dem inflytande
  • Reflektera på ett strukturerat sätt med barn och kollegor
  • Använda dokumentationen för att stötta barnens lärande

Om kursen

Pedagogisk dokumentation är att dokumentera på barns villkor. Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning. Vilka är barnens frågor? Hur involverar vi barnen i deras lärande? Både som individer och grupp. Projekterande förhållningssätt, projekt och temainriktat arbetssätt drivs bäst med pedagogisk dokumentation. Men hur? Och När? Samt hur mycket dokumentation krävs egentligen? Fortbildningen inspirerar till att utveckla arbetet genom att visa på hur pedagogisk dokumentation skapar förutsättningar för barns delaktighet och inflytande samt hur utvecklande och roligt det är.

Välkommen till en ständigt aktuell fortbildning om hur vi bygger in den pedagogiska dokumentationen i vardagen och gör barnen delaktiga. 

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll

Hur skapar vi dokumentation på barns villkor?
Om vi använder dokumentationen bara för att bevisa vad vi har gjort så riskerar vi att missa hela lärprocessen. Reflektionen är central. Vad hände? Vilka är barnens frågor? Vart är deras engagemang och lust på väg? Vi kommer att titta närmare på hur vi kan fånga in och möta upp detta genom att skapa mötesplatser, reflektionstid och samarbetsformer, allt för att lära av varandra. Samtidigt funderar vi på hur vi tillgängliggör dokumentationen för barnen.

Hur, vad och varför dokumenterar vi? 
Låt alla barn dokumentera själva, oavsett ålder. Med lärplattor, kameror, tecknande, filmer, lera, rörelse och andra uttrycksformer för då får vi verkligen fatt i deras funderingar, intressen och kunskapande. Vi pedagoger behöver ta ansvar för syfte, läroplansmål och vårt förhållningsätt. Men tillsammans med projekt, projekterande förhållningssätt och temainriktat arbetssätt gör vi pedagogisk dokumentationen på bästa sätt. Under fortbildningen får ni pröva, ta del av och även diskutera hur dokumentation kan bli ett meningsfullt verktyg för barnens eget lärande. 

Hur blir dokumentation pedagogisk dokumentation? 
Dokumentation blir pedagogisk genom att vi reflekterar tillsammans över det som uppstår och pågår och att vi sedan delar med oss av frågor, insikter och vår nyfikenhet både till barn, kollegor och vårdnadshavare. Men reflektionsförmågan måste övas på, det är inte något vi har automatiskt. Fortbildningen ger exempel på hur ett reflektionsarbete med barn kan gå till, oavsett ålder. Och hur vi pedagoger kan bli bättre på att tolka, förstå och stötta barnens lärande, nyfikenhet och utforskande via reflektion och dokumentationsarbete. 

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kursort!

DIGITAL KURS, 20 april 2021
09.00 - 15.30 | 3.150 kr exkl moms
Boka
DIGITAL KURS, 28 april 2021
09.00 - 15.30 | 3.150 kr exkl moms
Boka
DIGITAL KURS, 29 april 2021
09.00 - 15.30 | 3.150 kr exkl moms
Boka
DIGITAL KURS, 7 maj 2021
Kl 09.00-15.30 | 3.150 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.

Se filmen


Fler filmer på vår youtubekanal