Förskolans digitala lärmiljö

– släpp lös fantasi och lärande lek
Kursen lär dig att:
  • Utveckla lärmiljön med ljud, ljus och projektion
  • Ta vara på barnens initiativ, fantasi och kreativitet
  • Förena undervisning, fysisk miljö och digitala inslag

Om kursen

Den digitala lärmiljön ger nya fantasifulla dimensioner till rummet och det lekfulla lärandet. Vår fortbildning fyller er med idéer för hur ni kan utveckla en lärmiljö som hjälper barnen att leka fram lärandet. Kliv in i olika världar som utgår från barnens intressen och få tips på hur ni utvecklar en digital lärmiljö med ljud, ljus och projektion och andra digitala verktyg.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll

Hur skapar vi stimulerande lärmiljöer?
Med ganska enkla medel, främst ljud, ljus och projektion, och ett stort mått kreativitet kan förskolans lärmiljö bli en spännande värld att kliva in. En värld som manar till utforskande och lärande i leken. Under fortbildningen utgår vi från era egna resurser och ambitioner, och utforskar möjligheter tillsammans.

Vad händer med barns lärande när vi släpper lös fantasin i rummet?
Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Så är det formulerat i Lpfö18. När vi utvecklar den pedagogiska miljön med digitala accenter, hjälper vi barnen att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga. Vad händer med barnet som bygger bredvid de kända byggkonstruktionerna?

Hur får vi digital lärmiljö och undervisning att gå hand i hand?
De digitala verktygen hjälper till att lyfta fram barns kreativitet. De får vara medverkande på ett helt nytt sätt. Att utveckla detta handlar om mycket mer än iPads och datorer.  Så hur förenar vi då våra idéer om lärmiljö och undervisning i en digital kontext?

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Göteborg, 25 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.
Inte medlem ännu? Klicka här >>