Förskolans lärmiljöer

– barnet, rummen och möjligheterna
Välkommen till en kurs om lärmiljöer som utvecklar barnen. Upptäck möjligheterna att förändra miljö, material och förhållningssätt för att främja barns lek och lärande.
  • Förändra lärmiljön efter barnens behov
  • Låt kunskapssyn och barnsyn genomsyra lärmiljön
  • Synliggör det som inte syns - regler, flexibilitet och konsekvenser

Om kursen

När den pedagogiska miljön inte fungerar ger det effekt på barnens nyfikenhet och utforskande. Om vi vill stötta barn i deras lärande behöver vi utveckla systematiskt så att miljön, verksamheten och vårt förhållningssätt går hand i hand. Här krävs lite mod, ny blick på verksamheten och ny kunskap. Välkommen på en kurs som hjälper er i detta.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur tar vi vara på och synliggör barnens erfarenheter, intressen och frågor i våra förskolemiljöer?
Sänk blicken och ta avstamp i barnens höjd, vad ser och upptäcker du då? Vem och vad som bestämmer hur en förskola ska se ut är en fråga som behöver regelbunden analys.  Hur skulle er förskola se ut om barnen fick bestämma? Samtidigt behöver ni planera för att utmana barnens kreativitet och lek. Vilka aktiviteter, forum och former kombinerar dessa två aspekter på bästa sätt?

Hur utvecklar vi vår verksamhet genom att förändra lärmiljön?
Märker du att miljön inte fungerar så är det dags att förändra den. Då är det viktigt att gå systematiskt tillväga. Vi lär oss hur vi genomför förändringsarbetet med hjälp av nulägesanalyser, pedagogisk dokumentation, visioner och pedagogiska diskussioner.

Hur skapar vi lärmiljöer som inte begränsar barnen?
Många svarar nog ”Hos oss får barnen vara precis så som de själva vill” Forskning visar att det inte är så enkelt. Mer kunskap behövs för att förstå hur vår kunskapssyn och barnsyn påverkar utformningen av förskolans miljöer och därmed förutsättningarna för barns vistelse där.  Vi problematiserar kring regler, flexibilitet och konsekvenser och på så vis börjar synliggöra det som inte syns.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Upptäck möjligheterna att förändra miljö, material och förhållningssätt för att främja barns lek och lärande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 10 april 2018
09.00 - 16.30 | 2950 kr exkl moms
Boka
Malmö, 19 april 2018
09.00 - 16.30 | 2950 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 15 maj 2018
09.00 - 16.30 | 2950 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.Se filmen


Fler filmer på vår youtubekanal