Förskolans reviderade läroplan

– de viktigaste förändringarna i Lpfö 18
Kursen lär dig att:
  • Förstå innebörden i de viktigaste nya begreppen och skrivelserna
  • Diskutera och tydliggöra ert uppdrag
  • Tolka begreppen utbildning, undervisning och omsorg

Om kursen

Skapa goda förutsättningar genom att informera alla medarbetare på förskolan. Låt oss lägga grunden för hur förändringarna kommer att påverka förskolans praktik. Vi hjälper er att tolka och omsätta läroplanens skrivningar. Vilka är de viktigaste förändringarna? Handlar revideringen bara om nya ord eller om nya förväntningar?

Innehåll

Utbildning och undervisning – vi reder ut begreppen!
Förskolans verksamhet benämns numera som utbildning – vilka krav ställer det? Vad innebär undervisning i relation till lärande, lek och omsorg? Fortbildningen lyfter hur kunskapssyn och olika lärteorier påverkar lärande och undervisningssituationer.

Bara nya ord eller nya förväntningar?
Omsorg, utveckling och lärande! Fantasi och föreställningsförmåga! Den reviderade läroplanen har fått nya begrepp och tydligare skrivelser. För att äga och förstå innebörden av dessa behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen.

Ambitionshöjning i vår praktik?
Värdegrundsarbete så som Barnkonventionen och förskollärarens särskilda ansvar för undervisning är några av de viktiga förändringar som skrivits in i uppdraget. Vi undersöker hur förändringarna påverkar vår praktik och reflekterar runt kunskapssyn och teorier. Har det måhända skett en förskjutning här?

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Alla i förskolan

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Malmö, 26 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 29 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.
Inte medlem ännu? Klicka här >>