Förskolans reviderade läroplan

– de viktigaste förändringarna
Välkommen till en kurs där vi tittar närmare på de delar som har fått tydligare skrivelser för att öka förståelse för vad detta innebär rent praktiskt för barn och pedagoger. 
  • Utbildning och undervisning - vi reder ut begreppen!
  • Nya förväntningar eller bara nya ord?
  • Skapa samsyn runt ert uppdrag

Om kursen

Nu förtydligas undervisningsbegreppet och undervisningens relation till lärande, lek och omsorg. Under kursen undersöker vi detta och andra nya begrepp. Vi tittar närmare på de delar som har fått tydligare skrivelser för att öka förståelse för vad detta innebär rent praktiskt för barn och pedagoger. Handlar revideringen om nya förväntningar eller bara nya ord?  Vi undersöker hur förändringarna påverkar vår praktik och reflekterar runt kunskapssyn och teorier. Har det måhända skett en förskjutning här?

Innehåll

Vad ryms egentligen i begreppen undervisning, utbildning och omsorg?
I den gamla läroplanen nämns inte orden utbildning och undervisning. Begreppet undervisning finns visserligen definierat i skollagen men det är en kortfattad och svårtolkad definition. Nu förtydligas begreppet och undervisningens relation till lärande, lek och omsorg. Vi reder ut begreppen. Under kursen problematiserar och tydliggör vi vad utbildning och undervisning kan innebära i förskolans praktik.

Vad har förtydligats och vilka inslag är nya?
Förskolan som social och kulturell mötesplats och Hållbar utveckling är två nya inslag i förslaget. Vi undersöker dessa begrepp samt andra delar som har fått tydligare skrivelser. Vad ryms i dessa begrepp och vad innebär de rent praktiskt?

Hur påverkar förändringarna vår praktik?
För att äga och förstå ord och begrepp behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen. Vi lyfter förslagets nya och gamla ord, centrala begrepp och vrider vänder på dessa. Allt för att öka förståelsen och få kopplingar till vår verksamhet. Vi reflekterar runt kunskapssyn och teorier.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Alla i förskolan

Mål

Du får förståelse för de förändringar som har gjorts och hur dessa relaterar till forskning och vår vardagspraktik.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Få platser kvar!
Göteborg, 12 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Extra tillfälle!
Malmö, 17 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Extra tillfälle!
Stockholm, 21 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 27 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
FULLSATT!
Endast 1 plats kvar!
Malmö, 3 april 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Ring för anmälan: 08-7376800
Malmö, 26 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 29 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 11 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.