Förskolans reviderade läroplan

– de viktigaste förändringarna i Lpfö18
  • Förstå innebörden i de viktigaste nya begreppen och skrivelserna
  • Diskutera och tydliggöra ert uppdrag
  • Tolka begreppen utbildning, undervisning och omsorg

Om kursen

Handlar revideringen om nya förväntningar eller bara nya ord?  Vi tittar närmare på de delar som har fått tydligare skrivelser för att öka vår förståelse för vad detta innebär rent praktiskt för barn och pedagoger. Vi reflekterar runt hur förändringarna påverkar vår praktik och diskuterar kunskapssyn och teorier. Har det måhända skett en förskjutning här?

Innehåll

Vad ryms egentligen i begreppen undervisning, utbildning och omsorg? 
Utbildning är förskolans verksamhet i stort och undervisning målstyrda processer för att stötta lärande och utveckling hos varje barn. Vi tydliggör och hjälper er att förstå hur förändringarna påverkar er praktik. Fortbildningen lyfter hur kunskapssyn och olika lärteorier påverkar lärande och undervisningssituationer. 

Vad har förtydligats och vilka inslag är nya?
Omsorg, utveckling och lärande! Förundran och föreställningsförmåga! Lpfö18 har fått nya begrepp och tydligare skrivelser. Vi lyfter nya och gamla ord, centrala begrepp och vrider och vänder på dessa och reflekterar runt kunskapssyn och teorier.

Hur påverkar förändringarna vår praktik?
För att äga och förstå vårt uppdrag behöver vi prata, definiera och pröva Lpfö18 mot det vi gör i vardagen. Vardagen snurrar på så snabbt men just nu bör vi mötas i reflektion runt de nya skrivelserna och vad de betyder för oss. Och vi borde se det samtalet som en fantastisk möjlighet.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Alla i förskolan

Du får förståelse för de förändringar som har gjorts och hur dessa relaterar till forskning och vår vardagspraktik.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Halmstad, 14 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Extra tillfälle!
Malmö, 17 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Extra tillfälle!
Stockholm, 21 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Uppsala, 21 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Luleå, 24 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Örebro, 28 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 12 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 26 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 29 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 

Här finns jag 2 Här finns jag