Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?

Så omsätter vi Lpfö 18:s skrivningar i praktiken
Kursen lär dig att
  • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
  • Föra ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
  • Iscensätta hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten 

Om kursen

Kommer maten att ta slut? Finns det snart inga isbjörnar kvar? Håller jorden på att dö? Barn hör, ser och tar del av samma saker som vi vuxna. Självklart skapar det oro, men också tankar och idéer om hur vår gemensamma framtid kan se ut. Hållbar utveckling har fått ett utökat utrymme i Lpfö 18 och är nu en viktig del i förskolans värdegrund. Engagemang, hopp och framtidstro ska prägla mötet mellan barnens frågor och nutidens utmaningar om klimat och hållbar utveckling. Därför ska förskolan lyssna och möta upp barnen där intresset finns. Känslan av utmaning växer för många förskolor i takt med förståelsen att frågan är större än sopsortering och kompostering. Hur gör vi då för att omsätta läroplanens skrivningar i praktiken? 

Välkommen till en kurs där vi tar barnens viktigaste fråga på allvar och fördjupar din förståelse kring begreppet samt visar hur du kan arbeta med barnen runt hållbarhet i er egen vardag. 

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur pratar vi med barnen om begreppet och hur förstår vi det själva?
Hållbar utveckling är ett omfattande begrepp som vi skulle kunna gå vilse i om vi saknar kunskap och förståelse. Fortbildningen lär er om de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi tittar också på de 17 globala hållbarhetsmål som är satta för hela världen och som även gäller förskolan. Ni får ta del av fakta, teori och forskning och kopplar det till hur ni kan prata med barnen för att öka deras förståelse för begreppet.

Hur gör vi de stora frågorna till våra – hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten
Det är stora och komplicerade frågor som ryms inom hållbar utveckling. Tillsammans med barnen behöver vi diskutera, bryta ner och konkretisera dessa. Inte väja undan för det som är skrämmande men hålla fokus på möjligheter och lösningar. Frågorna blir våra om vi släpper in dem i det som sker, i leken, skapandet och projekten. I möten runt maten och på skogspromenaden. Ge tid och utrymme för barnen och oss pedagoger att bli bekanta och trygga med det som är stort, svårt och skrämmande. Fortbildningen hjälper dig som pedagog att på ett medvetet sätt möta de stora frågorna tillsammans med barnen.

Hur integrerar vi hållbar utveckling i förskolans vardag?
Förskolan ska ge barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Under fortbildningen får ni perspektiv på vad som är viktigt att lära ut till barnen och frågor er förskola kan arbeta med. Vi problematiserar olika infallsvinklar på vad hållbarhet kan vara kopplat till de globala hållbarhets målen samt vad som krävs utifrån vårt uppdrag. Ni får exempel på vad som kan ske på en förskola utifrån hållbar utveckling samt idéer och inspiration till projekt och vardagsarbete.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 21 oktober 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 21 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Få platser kvar!
Göteborg, 2 december 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 20 april 2020
09.00 - 16.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 21 april 2020
09.00 - 16.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka
Få platser kvar!
Göteborg, 27 april 2020
09.00 - 16.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka
Få platser kvar!
Falun, 30 april 2020
09.00 - 16.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka
Få platser kvar!
Luleå, 5 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka
Få platser kvar!
Halmstad, 8 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.
Inte medlem ännu? Klicka här >>