Hållbar utveckling i förskolan

– medvetet och konkret arbete i vardagen
Välkommen till en kurs där du får kunskap om vad hållbar utveckling är och kan bli med ett medvetet arbete.
  • Hållbar utveckling växer. Ge er själva växtkraft
  • Så får vi barnen att förstå begreppet hållbar utveckling
  • Omsätt läroplanens skrivelser till praktiskt arbete

Om kursen

Hållbar utveckling som begrepp är nu en viktig del av förskolans värdegrund. För många förskolor växer känslan av utmaning i takt med förståelsen att frågan är större än att kompostera och sopsortera. Förskolan ska hjälpa barnen till ett globalt och långsiktigt framtidsperspektiv. Vår utmaning ligger i att göra det på ett medvetet och enkelt sätt i den dagliga verksamheten. Nu är det dags att öka kunskapen kring begreppen och tänka till om hur ni kan arbeta med detta på er förskola. Välkommen på kurs där du får förståelse för vad begreppet innebär och hur ni kan arbeta med barnen runt ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i er egen vardag. 

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Vad innebär hållbar utveckling?
Vad vi lär sig och hur vi omsätter det i handling är avgörande för om en hållbar utveckling ska bli möjlig. Det gäller både pedagogen och barnet. Du får lära mer
om de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekonomiskt, och ekologiskt. De 17 globala målen är också viktiga. Du får ta del av fakta, teori och forskning. Utifrån detta problematiserar vi din egen roll för hållbarhet: var står du och vad kan du göra?

Hur gör vi de stora frågorna till våra?
Förskolan ska ge barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Ser vi oss runt omkring finns det oändligt mycket att uppmärksamma och arbeta med tillsammans med barnen. Under kursen får du perspektiv på vad som är viktigt att lära ut till barnen och frågor din förskola kan arbeta med. Vi problematiserar olika infallsvinklar på vad hållbarhet kan vara och vad som krävs utifrån vårt uppdrag. Du får vardagliga exempel på vad som kan ske på en förskola utifrån hållbar utveckling.

Hur får vi ett hållbart tänk och arbete utifrån vardagen?
För oss pedagoger gäller det att uppmärksamma barnen på vad som sker och tillsammans med barnen upptäcka och utforska vidare i deras lek och aktivitet. Om vi pedagoger kan ta tillvara på barnens funderingar, samtalar, utmanar, skapar möjligheter och tillför material kan ett hållbart lärande ske. För att kunna göra det krävs att vi är medvetna om vad som sker och om vår roll för barns utveckling och lärande. Under kursen får du idéer och inspiration till projekt och vardagsarbete.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får kunskap om vad hållbar utveckling är och kan bli med ett medvetet arbete. Efter kursen har du flera konkreta verktyg och projektidéer för hur du utvecklar undervisningen och kan lägga grunden för barns förståelse om hållbarhet.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 9 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 

Här finns jag 2 Här finns jag