Lek och undervisning i förskolan

– en utmaning att skapa balans mellan frihet och styrning

Lär dig att:

  • I praktiken förena lek, undervisning och måluppfyllelse
  • Så skapar du tid, rum och ro för lek
  • Ge förutsättningar för både lek och undervisning

Viktigt på riktigt i läroplanen!

Vad händer när vi för samman lek med undervisning och måluppfyllelse i förskolan? Barn leker ju inte för att lära, utan leken drivs av barnets egen nyfikenhet och lust. Syftet med revideringen av läroplanen är dock att öka kvalitén på undervisningen och därmed förskolans måluppfyllelse. Samtidigt är det tydligt att det är leken som utgör grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Det är upp till oss att hitta balansen!

Vi måste förstå vad måluppfyllelse i förskolan egentligen är för att kunna sammanföra leken med undervisning utan att inskränka barnens rätt till den villkorslösa leken. Fortbildningen kommer utveckla din förmåga att fånga undervisningssituationer i leken samt skapa lek genom undervisning.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Hur förhåller vi oss till lek och undervisning – finns det en konflikt där?

Barn leker inte för att lära, men de lär när de leker. Vad sker med leken när undervisningen kliver in? Leken används ofta som ett pedagogiskt verktyg, men leken har ju ett värde och en kraft i sig själv. Förskolan måste hitta balansen mellan målstyrda processer och barnens rätt till självinitierad lek. Vi kommer under fortbildningen vrida och vända på begreppen samt utmana vårt egna förhållningssätt till dem. Genom det utvecklas vår förmåga att iscensätta undervisning som en del i leken och synliggöra leken som en del i lärandet likväl som ett värde i sig självt.

Hur ska leken ta plats i förskolans utbildning?

Förskolan måste skapa utrymme och förutsättningar för lek. Eller som det utrycks i läroplanen ge barnen tid, rum och ro för att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Hur vi förstår och tolkar lek får konsekvenser för hur vi organiserar en dag. Det läggs ett konkret ansvar på hela arbetslaget att se till att leken får ta plats och att ALLA barn har samma möjlighet att delta. Vi kommer under dagen visa er hur det ansvaret kan se ut i praktiken.

Hur kan undervisning iscensättas i förskolans vardag?

Barn lär hela tiden, men undervisar vi? Undervisning förstärker inte automatiskt lärandet, det krävs att vi pedagoger är medvetna om och synliggör syftet med våra aktiviteter samt att vi reflekterar och dokumenterar under och efter dem. Vi kommer under fortbildningen fördjupa oss i hur du kan iscensätta och skapa förutsättningar för undervisning. Dessutom utvecklar vi din förmåga att fånga spontana undervisningstillfällen i stunden och koppla dem till läroplanens mål.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Stockholm, 15 november 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Malmö, 9 april 2024
09.00 - 16.30 | 3 750 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 8 maj 2024
09.00 - 16.30 | 3 750 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd!
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Dela med dina kollegor!