Lek och undervisning

- en utmaning att skapa balans mellan frihet och styrning
Kursen lär dig att:
  • I praktiken förena lek, undervisning och måluppfyllelse
  • Ta ansvar för att skapa tid, rum och ro för lek
  • Iscensätta och skapa förutsättningar för undervisning

Om kursen

Viktigt på riktigt i läroplanen! Vad händer när vi för samman lek med undervisning och måluppfyllelse i förskolan? Barn leker ju inte för att lära, utan leken drivs av barnets egen nyfikenhet och lust. Syftet med revideringen av läroplanen är dock att öka kvalitén på undervisningen och därmed förskolans måluppfyllelse. Samtidigt är det tydligt att det är leken som utgör grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Det är upp till oss att hitta balansen!

Vi måste förstå vad måluppfyllelse i förskolan egentligen är för att kunna sammanföra leken med undervisning utan att inskränka barnens rätt till den villkorslösa leken. Fortbildningen kommer utveckla din förmåga att fånga undervisningssituationer i leken samt skapa lek genom undervisning.

Innehåll

Hur förhåller vi oss till lek och undervisning – finns det en konflikt där?
Barn leker inte för att lära, men de lär när de leker. Vad sker med leken när undervisningen kliver in? Leken används ofta som ett pedagogiskt verktyg, men leken har ju ett värde och en kraft i sig själv. Förskolan måste hitta balansen mellan målstyrda processer och barnens rätt till självinitierad lek. Vi kommer under fortbildningen vrida och vända på begreppen samt utmana vårt egna förhållningssätt till dem. Genom det utvecklas vår förmåga att iscensätta undervisning som en del i leken och synliggöra leken som en del i lärandet likväl som ett värde i sig självt.

Hur ska leken ta plats i förskolans utbildning?
Förskolan måste skapa utrymme och förutsättningar för lek. Eller som det utrycks i Lpfö 18 ge barnen tid, rum och ro för att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Hur vi förstår och tolkar lek får konsekvenser för hur vi organiserar en dag. Det läggs ett konkret ansvar på hela arbetslaget att se till att leken får ta plats och att ALLA barn har samma möjlighet att delta. Vi kommer under dagen visa er hur det ansvaret kan se ut i praktiken.

Hur kan undervisning iscensättas i förskolans vardag?
Barn lär hela tiden, men undervisar vi? Undervisning förstärker inte automatiskt lärandet, det krävs att vi pedagoger är medvetna om och synliggör syftet med våra aktiviteter samt att vi reflekterar och dokumenterar under och efter dem. Vi kommer under fortbildningen fördjupa oss i hur du kan iscensätta och skapa förutsättningar för undervisning.  Dessutom utvecklar vi din förmåga att fånga spontana undervisningstillfällen i stunden och koppla dem till läroplanens mål.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som utvecklar er som ledare.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Göteborg, 16 november 2021
09.00 - 16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka
DIGITAL KURS, 30 november 2021
Kl 09.00-15.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka
Malmö, 7 december 2021
09.00 - 16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs