Specialpedagogik i vardagen

– så gör vi förskolan tillgänglig för alla barn
Välkommen till en kurs där samsyn runt tillgänglig lärmiljö, stödjande insatser och ett främjande förhållningssätt skapar en fungerande vardag för alla.

  • Se på barns utmaningar i er verksamhet med nya glasögon
  • Få idéer till inkluderande samling, matstund och utevistelse
  • Stärk er kompetens i specialpedagogiskt förhållningssätt

Om kursen

Ibland kan rutiner och traditioner göra oss blinda för vad vår förskolevardag erbjuder barnen för möjligheter. Vi kanske till och med har byggt in hinder fast vi bara hade barnens bästa för ögonen. Varje ny barngrupp ger oss nya möjligheter och utmaningar. Vill vi vara en förskola för alla krävs reflektion om hur vi skapar en verksamhet utifrån de barn vi faktiskt har i gruppen – här och nu. Istället för att planera verksamheten utifrån att möta majoritetens behov, behöver vi istället utgå från de barn som behöver olika former av stöd och anpassningar. Tänker vi rätt från början skulle många barn må bättre, utvecklas mer, och slippa känna att de misslyckas. Med samsyn runt tillgänglig lärmiljö, stödjande insatser och ett främjande förhållningssätt kan vi skapa en fungerande vardag för alla barn och pedagoger.

Innehåll

Hur gör vi den fysiska miljön tillgänglig?
Färg, form och ljud – förskolans miljö kan bli en utmaning för många barn. Här finns flera praktiska saker att utveckla för att ge alla barn möjlighet att kunna delta på likvärdiga villkor. Vi behöver lyfta blicken och med nya ögon se på de utmaningar som vår miljö ibland skapar för många barn. Med ett medvetet arbete runt praktiska saker som visuellt buller och mer övergripande frågor i vår miljö kan vi ge barnen bättre förutsättningar att utvecklas i en stöttande miljö. Under kursen får ni lära er om flera kritiska moment i den fysiska miljön men också om vad som gör miljön inkluderande. Det som är bra för ett barn som behöver anpassning är oftast bra för alla!

Hur kan vi tänka runt samling, mat och hallen?
Många vardagssituationer rymmer utmaningar som vi kanske inte tänker på. Vi blir lätt blinda för våra rutiner och traditioner. Genom ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt kan vi ändra barnens sammanhang till det bättre. Det gäller alla barn, men framförallt barn som möter många utmaningar i förskolan. Under kursen får ni flera konkreta förslag på hur ni kan planera och lägga upp dessa olika vardagssituationer. Ni får också lära er kritiska moment som ni kan vara extra uppmärksamma på för att göra vardagen tillgänglig för alla barn.

Hur stöttar vi det sociala samspelet när vissa barn inte kan?
I förskolan möter vi barn med ojämna förmågor. Många situationer i förskolan ställer krav som överstiger barnets förmågor. Om vi inte anpassar kraven kan detta leda till stress hos barnet, som i sin tur kan leda till starka känsloreaktioner. Vi behöver bli medvetna om hur vi anpassar kraven och ändra sammanhanget kring barnet men då behöver vi också förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet. Att barn leker och utvecklar social kompetens i samspel med andra är grundtanken i förskolan, men alla barn leker inte. Vilka sociala färdigheter behöver dessa barn utveckla?

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Mål

Du får ökad kunskap om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro för varje enskilt barn.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Göteborg, 9 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 

Här finns jag 2 Här finns jag