Språkutveckling i förskolan

– gör din förskola till en stimulerande språkmiljö

Välkommen till en kurs för förskollärare och barnskötare som vill lära sig hur vi skapar fler möjligheter för barn att utveckla sitt språk.

  • Hitta nya sätt att göra barnen språkligt aktiva
  • Stärk språkmiljön så utvecklar ni barnens lärande
  • Nycklar till ett rikt och nyanserat talspråk
(tidigare Barns rätt till ett språk)

Om kursen

Grunden för barns framtida språkutveckling läggs tidigt. En stimulerande språkmiljö är avgörande för barns kunskapsutveckling och lärande, men också lek och samspel. När vi utvecklar en rik språkmiljö i förskolan behöver vi förstå hur lärande och språk hänger ihop. Vi är också hjälpta av ett metaspråk om språk i kollegiet och vi behöver fylla på vår verktygslåda med arbetssätt som är förankrade i den senaste forskningen. Välkommen till en kurs som ger dig kunskaper om hur ni arbetar språk-, tanke- och kunskapsutvecklande.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur gör vi barnen språkligt aktiva?
Barnens förutsätt­ningar att utveckla sitt språk påverkas i hög grad av pedagogernas attityder och den språkliga stimulans de får. Ett förhållnings­sätt som kännetecknas av nyfikenhet, öppenhet och en vilja att ta reda på mer om barnets språk påverkar barnets möjligheter till att utveckla sina språk. Under kursen får du kunskap om hur du stärker barnets förståelse för HUR de ska använda språket och hur ni skapar språkstimulans i olika vardagssituationer.

Hur skapar vi en språkmiljö som utvecklar barnens lärande?
Språkutveckling och lärande hör samman och är varandras förutsättningar. För att utveckla lärande och tänkande är vi beroende av att ha tillgång till ord och begrepp. Att utveckla lärandemiljöer kräver att pedagogen ständigt håller tanken levande kring vilka språkliga samspel som är möjliga i rummet. I utbildningen får du konkreta tips på hur du genom språkliga sammanhang kan utveckla barns tänkande och reflektionsförmåga.

Hur utvecklar vi barns språkliga medvetenhet?
Förskolan och dess pedagoger ska ge varje barn en god grund och skapa förutsättningar för att utveckla språklig medvetenhet och ett rikt och nyanserat talspråk. Vi behöver bland annat ett medvetet fokus på utveckling av ordförrådet. I utbildningen får du fördjupa dig i de språkliga ledtrådar som är framgångsfaktorer och som påverkar vår förståelse av talat språk och som utvecklar den auditiva perceptionen kring språket. Här får du tips på konkreta situationer och språklekar som du kan använda.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får teoretisk kunskap och praktiska arbetssätt som skapar en utvecklande och stimulerande språkmiljö.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 

Här finns jag 2 Här finns jag