Undervisning i förskolan

Barn lär sig hela tiden, men undervisar vi?
Kursen lär dig att:
  • Göra undervisningsbegreppet till ert – vad innebär det i förskolans praktik?
  • Skapa undervisningstillfällen i leken, skapandet och på promenaden
  • Utforma undervisning och lärande på barnhjärnans villkor

Om kursen

Hur förverkligar vi begreppen utbildning, undervisning och barns lärande? I Lpfö 18 har begreppen utbildning och undervisning tagit plats vilket har förbryllat och väckt många känslor. Vad är det som gör att undervisning upplevs så svårdefinierat och ovant att använda i förskolan? Har vi inte undervisat innan, är det något vi ska göra annorlunda, vad innebär det egentligen?

Fortbildningen vidgar ditt sätt att tänka och förstå begreppet då vi undersöker det utifrån olika perspektiv och teorier. Men vi kommer inte stanna där. Vi lär oss hur vi kan omsätta läroplanens skrivningar genom att skapa undervisningstillfällen i vardagen samt utvecklar vår teoretiska kunskap genom aktuell forskning om lärande och hjärnan. Det finns inte bara ett sätt att undervisa på!

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Styrdokumentens definition av undervisande – vad innebär det för vår praktik?
När sker denna undervisning och vad innebär det att vara en undervisande lärare? Under fortbildningen kopplar vi ihop och tittar på sambanden mellan utbildning, undervisning och barns lärande. Vi reflekterar runt målstyrt och målrelationellt lärande och tydliggör vad läroplanens definition av undervisning får för praktiska konsekvenser för oss.

Hur får vi ihop undervisning, lek, lärande och omsorg till en helhet?
Att undervisa behöver inte alltid vara så komplicerat. Vi behöver inte ändra på själva aktiviteterna vi gör, men vi behöver bli medvetna och synliggöra syftet med dem samt reflektera och dokumentera under och efter dem. För att kunna ta tillvara på barnens intressen, erfarenheter och frågor behöver vi pedagoger vara förberedda för att skapa undervisningstillfällen i vardagen. Fortbildningen visar på hur vi skapar undervisningstillfällen i leken, skapandet och på skogspromenaden samt hur vi ska tänka kring de mer formella undervisningsstunderna.

Undervisning och lärande på hjärnans villkor 
När vi ska stötta varje enskilt barn och samtidigt hela gruppen behöver vi utgå från och växla mellan olika teorier och metoder. Vi undersöker arbetssätt som hjälper oss att kontinuerligt utmana barnen vidare och inspirera till nya upptäckter och kunskaper samt bidra till progression i barnens utveckling. Ta del av ny forskning om inlärning och hjärnan, samt vad begrepp som mindset och grit kan innebära i förskolan.

Tips och verktyg

Du får ökad medvetenhet och kunskap kring undervisningsbegreppet. Du får också teoretisk grund och praktiska exempel på vad undervisning i förskolan kan vara och kan bli om ni utvecklar den.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 22 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 22 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 3 december 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.
Inte medlem ännu? Klicka här >>