Utvecklingssamtal och föräldradialog i en ny tid

– hur kan pedagogisk dokumentation bidra till bättre möten med föräldrar?
Välkommen till en kurs som lär dig planera utvecklingssamtalet så att du kan genomföra det på ett sätt som gör skillnad. Den pedagogiska dokumentationen är hjälpmedlet och trygga föräldrar med insyn och förståelse blir belöningen.
  • Sätt ord på förskolans uppdrag på ett sätt som inkluderar
  • Från information till dialog
  • Väck föräldrarnas nyfikenhet

Om kursen

Är det så att vi arbetar på ett sätt, men pratar med föräldrar på ett annat? Forskning visar att pedagoger tenderar att möta föräldrars förväntningar istället för skollag och läroplan. Det påverkar utvecklingssamtalens innehåll och den dagliga dialogen med föräldrar, vilket i förlängningen kan leda till en felaktig uppfattning om vad som händer på förskolan. Idag möter vi föräldrar med olika bakgrund och erfarenheter därför behöver vi kunna kommunicera och synliggöra verksamheten på ett varierat sätt. Vår utmaning är att skapa förståelse för förskolans uppdrag samtidigt som vi möter föräldrars förväntningar på ett lyhört och professionellt sätt.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Vad vill vi uppnå med våra utvecklingssamtal?
Behöver ett utvecklingssamtal se ut på ett visst sätt? Lagen säger att minst ett samtal per år ska genomföras, men det är lätt att fastna i traditioner. Hur utvärderar vi barns förändrade kunnande utan att utvärdera barnet? Målet är att skapa ett möte som är givande för båda parter. När samtal övergår från information till dialog ger det fantastiska effekter.

Hur möter vi föräldrar i deras förståelse?
Mycket har hänt inom förskolan sedan vi fick läroplanen 1998 och vi utvecklas fortfarande. Hur skapar vi förståelse för vårt uppdrag så att det blir begripligt för föräldrar med helt skilda förväntningar, erfarenheter och bakgrund? Om vi inte kan sätta ord på vad vi gör och varför, så blir det svårt att bygga den förtroendefulla relation som vi eftersträvar.


På vilka sätt kan pedagogisk dokumentation skapa nyfikenhet och positiv dialog med föräldrar?
Om vi bara dokumenterar för att bevisa vad vi gjort så får föräldrar inte ta del av de spännande lärprocesser som sker hos barnen här och nu. På vilka sätt kan vi använda de reflektioner vi gör ihop med barn och kollegor för att väcka nyfikenhet och intresse hos föräldrar? Arbetar vi målmedvetet med pedagogisk dokumentation så har vi alla förutsättningar för att synliggöra vad som pågår. Använd den för att öka föräldrarnas delaktighet.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att kunna sätta ord på förskolans uppdrag i dialog med föräldrar – både vad gäller förskolans verksamhet och det enskilda barnet.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.