Pedagogisk miljö

Märker du att miljön inte fungerar så är det dags att förändra den. Sänk blicken och ta avstamp i barnens höjd. Vad är tillgängligt och varför? Vad får barnen göra och varför? Enligt förskolans läroplan ska barns intresse och behov ligga till grund för utformningen av miljön. Den ska vara inspirerande, rolig, utmanande samt inbjuda till ett utforskande. Detta möjliggörs genom att vi börjar synliggöra det som inte syns: förhållningssätt, tid, regler och traditioner.

Välj 2-4 moduler per dag.

Barn lär tillsammans med andra barn och vuxna, men också med olika material och i olika rum ute och inne. Läroplanen ska genomsyra förskolans miljöer. Vi behöver diskutera vilka material och platser som möjliggör lärande utifrån läroplanens områden. Miljön i förskolan ska även vara utforskande vilket innebär att barnen behöver kunna laborera och experimentera med material tillsammans med andra.
Val av material är centralt när du vill uppmuntra kreativitet, fantasi och utforskande. Leken hindras om barnen inte ser, når eller ens får använda material när de själva vill. Lär mer om hur du kan arrangera och presentera material som bjuder in till aktivitet.
Kan en förskola se ut hur som helst? Förskolans miljö är i konstant förändring. Barn är olika och har olika behov. För att fortsätta utvecklas behöver vi utmana gamla traditioner med nya visioner. Förskolans pedagogiska miljö speglar er barnsyn och kunskapssyn. Vilket barn får man bli på er förskola? Vi diskuterar och utmanar oss själva och varandra!
Om vi inte har satt kriterier på vad som är en bra miljö för utveckling och lärande så är det svårt att veta om vi uppfyller läroplanens och skollagens intentioner. Miljön kan möjliggöra och begränsa. Material kan vara lättillgängligt eller osynligt. Förskolans pedagogiska miljö inkluderar, värderar och signalerar en mängd olika saker. Låt oss titta närmare på hur vi kan kvalitetssäkra den!

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille