Lärande

Analog och digital programmering

Ett verktyg att nå läroplanens mål (f d Enkel och rolig programmering)
Fortbildningen lär er att:
  • Omsätta läroplanen i praktiken med programmering som verktyg
  • Använda analog och digital programmering i er undervisning
  • Utveckla barnens matematiska och språkliga förmåga, kunnande och tänkande


Om fortbildningen

Ett verktyg att nå läroplanens målLäroplanens demokratiska uppdrag är tydligt – förskolan ska ge alla barn likvärdig tillgång till vårt samhälle och förståelse för sin omvärld. Samhället är idag digitalt och det är därför inte frågan OM förskolan ska jobba med digitala verktyg utan när, hur och varför vi ska det. Med programmering blir det digitala arbetet något helt annat än att barnen är passiva konsumenter av digitalt material. Barnen blir själva aktiva producenter och de utvecklar sin förståelse för att det är vi som styr tekniken. Fortbildningen lär dig hur du kan programmera tillsammans med barnen som en del i arbetet med att utveckla deras digitala kompetens.

Målgrupp

Alla i förskolan

Innehåll

Hur blir programmering ett verktyg för läroplanens mål? 
Programmering utvecklar och tränar en mängd olika förmågor och färdigheter så som matematiskt tänkande, problemlösning och kommunikation. Dessutom bidrar det till att utveckla språket, stimulera kreativitet och nyfikenhet. Man har även sett att det ökar barnens självkänsla och känsla av kontroll. Vi kommer under fortbildningen titta på hur vi kan resonera för att ringa in när och hur vi kan stärka lärandet, höja kvalitén på undervisningen och öka måluppfyllelsen genom att tillföra programmering.

Hur kan vi jobba med analog och digital programmering?
Vi kan utan svårigheter integrera programmering i undervisningen utan att köpa in dyr teknik. Vi fördjupar oss i hur du kan programmera tillsammans med barnen både med och utan digitala verktyg samt hur du kan växla däremellan. Mycket av det vi gör idag är faktiskt programmering, det handlar bara om att upptäcka det och benämna det med programmeringsspråk. Fortbildningen kommer ge dig en förståelse för programmeringens grunder och begrepp.  

Hur programmerar vi med barnen i praktiken?
Den här fortbildningen innehåller stora delar praktiskt prövande. Vi kommer under dagen prova på bland annat bee-bot, blue-bot och olika appar som du kan arbeta med tillsammans med barnen när du kommer tillbaka till förskolan. Vi provar i praktiken och konkretiserar vad programmering kan vara – både med och utan dyr teknik.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille