Systematiskt kvalitetsarbete

Analysera mera!

– systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
Fortbildningen Analysera mera! lägger stort fokus på reflektion och analys i relation till begreppen uppföljning, utvärdering och utveckling. Gruppen bör ha grundläggande kunskaper i pedagogisk dokumentation för att få fullt utbyte av fortbildningen. En uppdragsfortbildning för alla som arbetar i förskolan.

Om fortbildningen

Vi behöver ha koll på hur vårt arbete på förskolan påverkar barns lärande och utveckling. Om vi inte vet det så blir det svårare för oss att utveckla och förbättra rätt saker. Dokumentationen är utgångspunkten när vi kartlägger nuläget och definiera styrkor och utvecklingsområden. Under fortbildningen undersöker vi hur dokumentation, reflektion, uppföljning och analys kan leda till verklig utveckling. Målet är att hitta rutiner och former som får det systematiska kvalitetsarbetet att fungera över tid. Låt ert utvecklingsarbete ge energi till verksamheten.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

När ska vi arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?
Det systematiska kvalitetsarbetet pågår hela tiden. Det innebär att följa upp verksamhetens processer och analysera och utveckla dem utifrån de nationella målen. Vi behöver fungerande rutiner i vår vardag så att alla medarbetare blir delaktiga och tar ansvar för utvecklingen.

Hur får vi kvalitetsarbetet att bli systematiskt och kontinuerligt?
Det är lätt att sätta igång utvecklingsprojekt, men svårare att hålla ut och fortsätta över tid. Skolverket skriver att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt och därför behöver vi utveckla system med enkla strukturer som vi har nytta av och kan använda kontinuerligt. I fortbildningen ställer vi oss frågan om vi har den typen av system och hur vi använder vår tid. Gör vi rätt saker på den tid vi faktiskt har? Om inte, hur ändrar vi på det?

Hur hittar vi vårt nuläge?
Det är alltid en utmaning att sätta fingret på vad som är viktigast att utveckla och förbättra. En noggrann kartläggning av nuläget ger oss en bra start. Vilka är våra styrkor och utvecklingsområden? Vi undersöker och provar olika verktyg och metoder för att hitta och synliggöra nulägen.

Hur använder vi vår befintliga dokumentation för att utveckla verksamheten?
Kvalitetsarbetet måste handla om vad barnen är med om på sin förskola. Men när vi drunknar i dokumentation kan det kännas svårt att hitta verksamhetens processer. Då behöver vi skapa former för dokumentationsarbetet. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att analysera innehållet i verksamheten i relation till läroplanen i ett systematiskt och kontinuerligt reflektionsarbete. Vi diskuterar och prövar praktiskt hur det går till.

Hur bedömer vi verksamheten och drar rätt slutsatser?
I förskolan förekommer ofta muntliga diskussioner som inte dokumenteras, vilket leder till att vi inte synliggör verksamhetens processer. Vi har återkommande möten men använder för lite tid till att analysera, bearbeta och följa upp de egna resultaten. Det är lätt att dra för snabba slutsatser om varför verksamheten ser ut som den gör. Det finns en risk att fokus hamnar på problem hos barnen i stället för att vi reflekterar över verksamhetens organisation, innehåll och vårt förhållningssätt. Lär mer om hur vi riktar blicken åt rätt håll.

Hur planerar vi för att få ett kvalitetshjul som snurrar framåt?
Oavsett om vi nått våra mål eller inte så behöver vi ställa oss frågan vad var det vi gjorde? Analysen är central. Nästa steg är att planera för att hur vi bibehåller våra styrkor och tar oss an de utvecklingsområden vi har fått syn på. Vi tittar på närmare på hur analysarbetet kan gå till och hur vi får syn på nästa steg i verksamhetsutvecklingen.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Upplägget som presenteras här motsvarar två dagar.

Mål

Lära dig mer om hur systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation kan användas tillsammans samt fördjupad förståelse för analysbegreppet

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille