Systematiskt kvalitetsarbete

Analysera mera!

– uppföljning och utvärdering i vardagen utifrån Lpfö18
Fortbildningen lär er att:
  • Driva utvecklingsarbete som ger energi till verksamheten
  • Förstå och sätt ord på det som sker i vardagen
  • Arbeta strukturerat med dokumentation, reflektion, uppföljning och analys

Om fortbildningen

Det är lätt att sätta igång utvecklingsprojekt, men svårare att hålla ut och fortsätta över tid. Därför behöver vi utveckla system med enkla strukturer som vi har nytta av och kan använda kontinuerligt. Gör vi rätt saker på den tid vi faktiskt har? Om inte, hur ändrar vi på det?

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll

Hur blir kvalitetsarbetet en naturlig del av vårt arbete?
Det systematiska kvalitetsarbetet pågår hela tiden. Det innebär att följa upp verksamhetens processer och analysera och utveckla dem utifrån målen. Därför är det viktigt med fungerande rutiner i vardagen så att alla medarbetare blir delaktiga och tar ansvar för utvecklingen.

Hur fångar vi vårt nuläge?
Det är alltid en utmaning att sätta fingret på vad som är viktigast att utveckla och förbättra. En noggrann kartläggning av nuläget ger oss en bra start. Vilka är våra styrkor och utvecklingsområden? Vi undersöker och provar olika verktyg och metoder för att hitta och synliggöra nulägen.

Hur kan vi rent praktiskt arbeta med att planera, följa upp och utveckla utbildningen? 
Vi har återkommande möten men använder för lite tid till att analysera, bearbeta och följa upp de egna resultaten. Det är lätt att dra för snabba slutsatser om varför verksamheten ser ut som den gör. Oavsett om vi nått våra mål eller inte så behöver vi ställa oss frågan: Vad var det vi gjorde? Analysen är central.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille