Ledarskap och kollegialt lärande

Arbetslagsledarutbildning

– som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Fortbildningen lär er att:

  • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
  • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
  • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
  • Fungera som processledare 

Om fortbildningen

Att vara arbetslagsledare innebär att du blir en länk mellan din chef och arbetslaget. En rolig utmaning, men den kräver insikt i ledarrollen och förberedelser för de förväntningar som rollen kan ge upphov till. Du behöver äga metoder för att få gruppen att bli kvalitetsmedveten och redskap för att skapa struktur och fokus i ert arbete. Kom och erövra ditt pedagogiska ledarskap!

Målgrupp

Arbetslagsledare i alla skolformer

Innehåll

Att leda andra – kan man leda utan att vara chef? 
Rollen som arbetslagsledare kan göra att du kan komma att bemötas på ett annat sätt än tidigare och det kan vara svårt att tackla detta nya förhållande till dina kollegor. För att lyckas i rollen krävs ett tydligt uppdrag och mandat. Under utbildningen lär du dig mer om ledarskap och får reflektera över dig själv i din roll som arbetslagsledare.

Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
Som arbetslagsledare är du en processledare. Men vilka processer är det du ska leda? Om arbetslaget saknar en gemensam bild av sitt uppdrag och om alla inte känner sig delaktiga i utvecklingsarbetet kommer arbetslaget inte att kunna nyttja hela sin potential. 

Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?
Har du någon gång varit på ett möte som känts meningslöst och slöseri med tid? Där några pratar mycket och andra ingenting? Möten där vi inte vet vad som beslutats? Här får du lära dig att istället skapa forum för arbetslaget som känns meningsfulla och där nyckelordet är struktur.

Hur går vi från bristande ansvarstagande till en effektiv arbetsgrupp? 
Arbetslagets effektivitet påverkas av den kultur som skapats i organisationen. Genom ett tydligt situationsanpassat ledarskap hjälper du arbetslaget att fokusera och arbeta effektivt och målinriktat. Kunskap och förståelse om hur människor reagerar, interagerar och samarbetar är viktigt. Lär dig mer om gruppdynamiska processer, hur du hanterar motstånd och betydelsen av en tydlig roll- och ansvarsfördelning.

Hur driver vi systematisk utveckling av vår verksamhet?
Att arbeta systematiskt innebär att ta tillvara vardagsproblemen och omvandla dem till möjligheter för utveckling. En viktig förutsättning är att alla i arbetslaget har en gemensam förståelse för vad, hur och varför. Läroplanen är ledstjärnan i arbetet och den lärande reflektionen är navet i arbetslagets utveckling framåt. Utbildningen ger dig kunskap om målstyrning och kollegialt lärande.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig


Hör fortbildare och deltagare berätta om varför de tycker att Lärarfortbildnings arbetslagsledarutbildning är viktig.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille