Ledarskap och kollegialt lärande

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)
Boka en påbyggnadsdag till Arbetslagsledarutbildningen. Fokus för den fjärde dagen ligger på att leda genom motstånd.

Om fortbildningen

Äntligen kommer denna påbyggnadsdag som efterfrågats så länge. Nu möts vi med liknande grundförståelse för att fortsätta att vidareutveckla ledarskapet i arbetslaget. Under den här dagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

Målgrupp

Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Innehåll

Hur vidareutvecklar vi vårt ledarskap?
Vi går igenom ytterligare avsnitt kring ledarskap i arbetsgrupper utifrån Susan Wheelans teoribas. Vi lyfter även dimensioner kring arbetet i ledningsgruppen och ger dig möjlighet att tillsammans med andra kollegor reflektera kring den viktiga men kanske bortglömda delen av arbetslagsledarrollen. Vi fortsätter att utforska ledarskapet och går vidare med kunskaperna du fick under din tredagarsfortbildning.

Hur förstärker vi samarbete och delaktighet ytterligare?
Vi övar och prövar probleminriktad handledning i grupp, karusellen och open space och belyser Carol S Dwecks begrepp mindset på vuxenplanet. Genom dessa metoder och förhållningssätt kan du sedan öka dina gruppdeltagares delaktighet och fortsatt stå rustad som ledare i arbetslaget. Du få ta del av några fler metoder som du kan använda i ditt eget arbetslag för att utveckla samarbetet, driva utveckling och lösa problem. Vi reflekterar runt hur vi kan öppna upp för nya synsätt och skapa samsyn runt både problem som lösningar.

Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
Vi har olika sätt att kommunicera, vi har olika förväntningar och olika behov. Det finns samtalsmetoder att ta fasta på men också viktig förståelse för hur en grupp färgas av medlemmarnas drivkrafter, värderingar och beteendestilar. Om värderingar hos medarbetarna krockar med värdegrunden, hur gör vi då? Våra medarbetares värderingar och beteendestilar påverkar också hur vi samspelar och kommunicerar. Vi behöver förstå hur för att också kunna förstå varför det uppstår motstånd i arbetslaget.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Upplägget som presenteras här motsvarar tre dagar.

Mål

Du får verktyg för kommunikation och samspel som gör dig tryggare i att leda dina kollegor.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig


Hör fortbildare och deltagare berätta om varför de tycker att Lärarfortbildnings arbetslagsledarutbildning är viktig.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille