Ledarskap och kollegialt lärande

Arbetslagsutveckling

– det fungerande och välmående arbetslaget
Fortbildningen lär er att:
  • Kommunicera förväntningar på ett tydligt sätt
  • Skapa hållbara arbetsstrukturer
  • Sätta och arbeta mot gemensamma målOm fortbildningen

När arbetslaget inte lyckas med sitt samarbete påverkar det den pedagogiska utvecklingen, men också vår trivsel på jobbet. Det kan till och med gå så långt att det får oss att byta arbetsplats i jakt på en bättre situation. Satsa på en fortbildning som hjälper er att bygga handlingskraftiga och välfungerande arbetslag. För de uppstår inte ur tomma intet.

Målgrupp

Arbetslag i alla skolformer

Innehåll

Hur utvecklar vi kommunikationen i arbetslaget?
Vi är ständigt i kommunikation. Kommunikationen fyller vår vardag i form av samtal kollegor emellan, rutiner för att sprida information eller former för våra arbetslagsmöten. Ibland behöver vi reda ut hur vi kommunicerar och varför vi kommunicerar som vi gör för att skapa oss en målbild om hur vi skulle vilja kommunicera. Vad säger forskningen om detta? Hur kan arbetslaget med gemensamma krafter utveckla detta?

Hur utvecklar vi samspel och samarbete?
Att bygga en grupp som känner sig trygg är en av ledarens viktigaste uppdrag. Men det kan aldrig bara handla om vad ledaren gör – vi bär alla ett stort ansvar i detta. Med tillit och lärande som verktyg har arbetslaget möjligheten att bli en trygg och utmanande miljö som ser individerna i arbetslagets som sin styrka.  Hur kan vi hjälpa varandra att lyckas?

Hur skapar vi hållbara strukturer för utveckling och lärande?
Arbetslaget är navet i skolutvecklingen och därför ställer det krav på oss att skapa rutiner och möten som fungerar men också bygga en grund för arbetslagets förhållningssätt. Eftersom tid är en bristvara behöver vi se till att vi gör rätt saker och på rätt sätt. Det finns inget mer frustrerande än arbetslagsmöten som känns som att de inte leder till något eller arbetslag som bara rycker ut för att släcka bränder och inte hinner med annat. Det går att ändra detta.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig