Lärande och undervisning

Barns rätt till ett språk

– tidig språkutveckling i förskolan
Fortbildningen lär er att:
  • Skapa en stimulerande språkmiljö
  • Skapa språkliga samspel i olika vardagssituationer
  • Utveckla barns tänkande och reflektion i olika språkliga sammanhang

Om fortbildningen

Ett medvetet språkutvecklande arbetssätt är en viktig framgångsfaktor i förskolan. Det synliggörs också i Lpfö18. Det är genom språket vi kommunicerar och förstår vår omvärld, utvecklar ny kunskap och provar de erfarenheter vi har upplevt. Välkommen att boka en fortbildning som ger er förslag på arbetssätt utifrån den senaste forskningen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll

Hur kan förskolan påverka barns språkliga kompetenser och kunskapsutveckling?
Grunden för barns framtida språkutveckling läggs tidigt. En stimulerande språkmiljö är avgörande för barns kunskapsutveckling och lärande, men också lek och samspel. Fortbildningen ger kunskap om både förhållningssätt och arbetssätt.

Hur kan den språkliga miljön stötta och främja barns tänkande, reflekterande och uttryckssätt?
Språkutveckling och lärande hör samman och är varandras förutsättningar. För att utveckla lärande och tänkande är vi beroende av att ha tillgång till ord och begrepp. Att utveckla lärandemiljöer kräver att pedagogen ständigt håller tanken levande kring vilka språkliga samspel som är möjliga i rummet.

Hur skapar vi en röd tråd i barns språkutveckling?
I förskolan främjas barns olika uttrycksformer, vilket är en av hörnstenarna i förskolans verksamhet. Fördjupa dig i de språkliga ledtrådar som är framgångsfaktorer och som påverkar vår förståelse av talat språk och som utvecklar den auditiva perceptionen kring språket. Ni får också tips på olika språklekar.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som utvecklar er som ledare.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille