IKT/Digitalt lärande

Digital kompetens i förskolan

– hur blir vi bättre på att utnyttja de digitala verktygen?
Boka en uppdragsfortbildning för förskollärare som vill utveckla och underlätta lärandet på förskolan med hjälp av digital teknik. Lär dig ta vara på de digitala verktygens möjligheter.

Om fortbildningen

Om vi inte använder den nya teknik vi har tillgång till så slösar vi bort både pedagogiska resurser och värdefull tid tillsammans med barnen.

För barnen är den digitala tekniken helt naturlig. Men även om barn utforskar fritt med hjälp av sin nyfikenhet och vi ofta upplever att de faktiskt kan mer än oss vuxna, så behöver de pedagogisk ledning. Det är viktigt för att de digitala verktygen ska kunna bli verktyg för lärande.

Den här utbildningen svarar både på frågan hur du kan stödja och utmana barnen när de vill utforska världen och hur du kan effektivisera din vardag när det gäller såväl kommunikation som dokumentation. Vi belyser också etiska och juridiska dilemman.

Målgrupp

Förskollärare, arbetslagsledare, ateljéristor, pedagogistor, ped utvecklingsledare, förstelärare, förskolechefer

Innehåll

Hur sparar du tid genom att bli mediekompetent?
Tid är för många en trång sektor. På vilka sätt kan vi effektivisera vårt arbete genom att låta tekniken vara närvarande på ett lika naturligt sätt som penna och papper? Är den digitala utvecklingen ett hot eller en möjlighet? Vilka fallgropar finns och vad behöver vi veta om publicering av bilder, rättigheter och spridning av information etc i olika media?

Hur kan digital teknik stötta arbetet i verksamheten?
Olika förskolor har olika förutsättningar, men vi kan alla flytta fram positionerna. Konkret, vad kan vi göra för att få mer struktur och ordning i sin dokumentation t ex? Vilka verktyg kan vi använda och varför? Även om du upplever att du har begränsade resurser så utmanar vi dig att arbeta ”smartare”.

Hur hänger du med i det digitala utforskande som barnen leder?
Om vi ska kunna möta barnen i deras livsvärld så kan vi inte göra skillnad mellan ”vanligt” och digitalt lärande. Hur gör vi för att sudda ut gränserna och utnyttja de multimodala möjligheterna för att stödja barnen när de leder sitt eget utforskande av världen?

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Utveckla och underlätta lärandet på förskolan med hjälp av digital teknik. Du blir bättre på att se de digitala verktygens möjligheter och tillämpa dem i praktiken för att stödja barnens lärande.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Se filmen

Fler filmer på vår youtubekanal

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille