Systematiskt kvalitetsarbete

Fånga lärprocesser

– med pedagogisk dokumentation
Låt hela personalen på förskolan få en gemensam bild av vad pedagogisk dokumentation är och vad den kan användas till. Viktig introduktionsutbildning till dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Vår mest efterfrågade uppdragsfortbildning!

Om fortbildningen

Läroplanen är tydlig och det dokumenteras som aldrig förr i landets förskolor. Barn gör saker. De lär sig. Hur går det till egentligen? Det är ju inte det enskilda barnets resultat som ska utvärderas. Istället är det barnets förmågor och lärprocesser som ska uppmärksammas. Det handlar inte heller om att dokumentera så mycket som möjligt. Fokusera istället på det vi har användning för när vi ska utveckla verksamheten. Reflektionen är central i den pedagogiska dokumentationen. Det är reflektionen som sätter igång utvecklingen och den måste vi bygga in i vardagen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Vad, hur och varför dokumenterar vi?
Förskolan dokumenterar mycket idag. Men en stor del av dokumentationen används utan att vi reflekterar kring barns lärande. Vad innefattar begreppet pedagogisk dokumentation? Hur ser en dokumentation som fångar lärprocesser ut? Vi definierar begreppen och problematiserar kring dokumentation som arbetsmetod. Vilka lärprocesser fångar vi idag?

Hur blir dokumentation pedagogisk dokumentation?
Om vi använder dokumentationen bara för att bevisa vad vi har gjort så riskerar vi att missa hela lärprocessen. Reflektionen är central. Vad gör barnen? Vad säger barnen? Hur hittar vi gemensamma former och mötesplatser för att lära av varandra? Skolverkets utgångspunkt när det gäller reflektion är dessutom att den ska göras tillsammans med barnen.

Hur kan pedagogisk dokumentation hjälpa dig med uppföljning, utvärdering och utveckling?
Pedagogisk dokumentation är inte en produkt utan snarare ett förhållningssätt. Skolverket rekommenderar att vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att systematiskt kvalitetsutveckla verksamheten i förskolan. Lär dig hur det går till!

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska du veta vad pedagogisk dokumentation är och hur den kan användas för att nå läroplanens intentioner.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille