Lärande

Flerspråkighet i förskolan

– hur underlättar vi språkutvecklingen?
Fortbildningen lär er att:
  • Uppmuntra och stärka barns språkutveckling
  • Anpassa undervisning och lärmiljö efter hur flerspråkiga barn lär
  • Utgå från ett interkulturellt förhållningssätt

Om fortbildningen

Antalet flerspråkiga barn i förskolan ökar och förskoletiden kan vara avgörande för deras språkutveckling och lärande. Att skapa goda förutsättningar för språkutveckling låter möjligen svårare än vad det är. Förutom kunskap om flerspråkiga barns lärande krävs en fungerande språkmiljö i förskolan. Fortbildningen ger er kunskap om hur ni underlättar de flerspråkiga barnens språkutveckling.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll

Vad är ett interkulturellt förhållningssätt och hur kan det göra skillnad?
Förskolan ska forma en miljö och ett synsätt där alla språk och kulturella perspektiv upplevs som viktiga. För oss på förskolan handlar det om samsyn och viljan att möta varje barn utifrån dess förutsättningar och behov för att underlätta dess utveckling – i det här fallet språkutvecklingen.

Hur kan dialog stärka barnets språkutveckling?
Det finns inga typiska flerspråkiga familjer. Alla använder språken olika mycket och har olika behov av och önskemål kring språkutveckling. En öppen, konstruktiv dialog med föräldrarna är därför viktigt. Lär er med vilka medel ni stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling.

Hur kan miljön och pedagogiken bidra till ett rikare ordförråd?
Om den pedagogiska miljön på förskolan inte skapar nyfikenhet och stimulans så bidrar den inte till barnens språkutveckling. Spännande och intressanta miljöer kan faktiskt hjälpa till att bygga upp ett rikare ordförråd! Fortbildningen ger exempel och idéer runt detta.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig