Pedagogisk miljö

Förskolans digitala lärmiljö

– släpp lös fantasi och lärande lek
Boka en uppdragsfortbildning för förskolans medarbetare som fyller er med idéer för hur ni kan utveckla en lärmiljö som hjälper barnen att leka fram lärandet.

Om fortbildningen

Den digitala lärmiljön ger nya fantasifulla dimensioner till rummet och det lekfulla lärandet. Låt dinosaurierna rytande vandra i era rum och hitta lugnet med porlande vattenfall. Kan vi bygga högre än Eiffeltornet som tronar hela vägen upp till taket? Vår fortbildning fyller er med idéer för hur ni kan utveckla en lärmiljö som hjälper barnen att leka fram lärandet. Kliv in i olika världar som utgår från barnens intressen och få tips på hur ni utvecklar en digital lärmiljö med ljud, ljus och projektion och andra digitala verktyg.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur skapar vi stimulerande lärmiljöer?
Med ganska enkla medel, främst ljud, ljus och projektion, och ett stort mått kreativitet kan förskolans lärmiljö bli en spännande värld att kliva in. En värld som manar till utforskande och lärande i leken. Under fortbildningen utgår vi från era egna resurser och ambitioner, och utforskar möjligheter tillsammans.

Vad händer med barns lärande när vi släpper lös fantasin i rummet?
Utbildningen som förskolan erbjuder ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Så är det formulerat i den reviderade läroplanen. När vi utvecklar den pedagogiska miljön med digitala accenter, hjälper vi barnen att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga. Vad händer med barnet som bygger bredvid de kända byggkonstruktionerna?

Hur får vi digital lärmiljö och undervisning att gå hand i hand?
De digitala verktygen hjälper till att lyfta fram barns kreativitet. De får vara medverkande på ett helt nytt sätt. De digitala verktyg vi har måste kunna ses som en tillgång, något som vi kan dra nytta av i vår undervisning av barn i förskolan. Att utveckla detta handlar om mycket mer än iPads och datorer. Så hur förenar vi då våra idéer om lärmiljö och undervisning i en digital kontext? Fortbildningen ger konkreta tips och idéer på hur ni kan göra, utvecklar er egen kreativitet och möjliggör nya synssätt på er egen verksamhet.

Genomförande

Fortbildningen låter er undersöka och reflektera runt vardag, uppdrag och möjligheter.

Mål

Ni får en gemensam bild av hur ni kan utveckla er egen lärmiljö med hjälp av digitala resurser samt tips och idéer som möjliggör nya arbetssätt.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille