Föreläsning

Förskolans reviderade läroplan

– de viktigaste förändringarna i Lpfö18
Fortbildningen lär er att:
  • Förstå innebörden i de viktigaste nya begreppen och skrivelserna
  • Diskutera och tydliggöra ert uppdrag
  • Tolka begreppen utbildning, undervisning och omsorg


Om fortbildningen

Handlar revideringen om nya förväntningar eller bara nya ord?  Vi tittar närmare på de delar som har fått tydligare skrivelser för att öka vår förståelse för vad detta innebär rent praktiskt för barn och pedagoger. Vi reflekterar runt hur förändringarna påverkar vår praktik och diskuterar kunskapssyn och teorier. Har det måhända skett en förskjutning här?

Målgrupp

Alla i förskolan

Innehåll

Vad ryms egentligen i begreppen undervisning, utbildning och omsorg? 
Utbildning är förskolans verksamhet i stort och undervisning målstyrda processer för att stötta lärande och utveckling hos varje barn. Vi tydliggör och hjälper er att förstå hur förändringarna påverkar er praktik. Fortbildningen lyfter hur kunskapssyn och olika lärteorier påverkar lärande och undervisningssituationer. 

Vad har förtydligats och vilka inslag är nya?
Omsorg, utveckling och lärande! Förundran och föreställningsförmåga! Lpfö18 har fått nya begrepp och tydligare skrivelser. Vi lyfter nya och gamla ord, centrala begrepp och vrider och vänder på dessa och reflekterar runt kunskapssyn och teorier.

Hur påverkar förändringarna vår praktik?
För att äga och förstå vårt uppdrag behöver vi prata, definiera och pröva Lpfö18 mot det vi gör i vardagen. Vardagen snurrar på så snabbt men just nu bör vi mötas i reflektion runt de nya skrivelserna och vad de betyder för oss. Och vi borde se det samtalet som en fantastisk möjlighet.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille