Föreläsning

Förtydligat uppdrag – förändrad pedagogik?

– förskolans reviderade läroplan
Boka en föreläsning för förskolans medarbetare där vi tittar närmare på de delar som har fått tydligare skrivelser för att öka förståelse för vad detta innebär rent praktiskt för barn och pedagoger. 

Om fortbildningen

Vi hjälper er tolka och omsätta förslagets skrivelser. Vilka är de viktigaste förändringarna? Anar vi en förskjutning i kunskapssyn?

Målgrupp

Alla i förskolan

Innehåll

Utbildning och undervisning - Vi reder ut begreppen!
Nu förtydligas undervisningsbegreppet och undervisningens relation till lärande, lek och omsorg. Föreläsningen problematiserar och hjälper till att tydliggöra vad utbildning och undervisning kan innebära i förskolans praktik.

Nya förväntningar eller bara nya ord?
Vi undersöker nya begrepp samt delar som har fått tydligare skrivelser. Med föreläsningen kan vi skapa ökad tydlighet om vad detta innebär rent praktiskt för barn och pedagoger.

Ambitionshöjning i vår praktik?
För att äga och förstå ord och begrepp behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen. Vi undersöker hur förändringarna påverkar vår praktik och reflekterar runt kunskapssyn och teorier. Har det måhända skett en förskjutning här?

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får förståelse för de förändringar som har gjorts och hur dessa relaterar till forskning och vår vardagspraktik.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille