Lärande

Hållbar utveckling

– medvetet och konkret arbete i förskolan
Fortbildningen lär er att:
  • Lägga grunden för barns förståelse om hållbarhet
  • Arbeta med barnen runt ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i er egen vardag 
  • Arbeta med de 17 globala målen


Om fortbildningen

För många förskolor växer känslan av utmaning i takt med förståelsen att hållbar utveckling är mer än att kompostera och sopsortera. Förskolan ska hjälpa barnen till ett globalt och långsiktigt framtidsperspektiv. Vår utmaning ligger i att göra det på ett medvetet och enkelt sätt i den dagliga verksamheten.  Fortbildningen ger er flera konkreta verktyg och projektidéer för hur ni utvecklar undervisningen runt hållbarhet.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Vad innebär hållbar utveckling? 
Det finns tre perspektiv i hållbar utveckling: socialt, ekonomiskt, och ekologiskt? De 17 globala målen är också viktiga. Vad ryms inom allt detta? Förståelsen av begreppen är viktig för att vi med vår pedagogiska kompetens ska kunna omsätta dem till det vi gör i vardag och undervisning på förskolan.

Hur gör vi de stora frågorna till våra? 
Förskolan ska ge barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Ser vi oss runt omkring finns det oändligt mycket att uppmärksamma och arbeta med tillsammans med barnen. Fortbildningen ger flera exempel.

Hur får vi ett hållbart tänk och arbete utifrån vardagen?
Om vi kan ta tillvara på barnens funderingar och samtalar, utmanar, skapar möjligheter och tillför material kan ett hållbart lärande ske. För att kunna göra det krävs att vi är medvetna om vad som sker. Fortbildningen ger er idéer och inspiration till projekt och vardagsarbete.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille