Lärande

Hållbar utveckling

– medvetet och konkret arbete i förskolan
Boka en uppdragsfortbildning för förskolans medarbetare där ni får kunskap om vad hållbar utveckling är och kan bli med ett medvetet arbete.

Om fortbildningen

Hållbar utveckling som begrepp blir nu en viktig del av förskolans värdegrund. För många förskolor växer känslan av utmaning i takt med förståelsen att frågan är större än att kompostera och sopsortera. Under fortbildningen får ni förståelse för vad begreppet innebär och hur ni kan arbeta med barnen runt ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i er egen vardag.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Vad innebär hållbar utveckling?
Det är ett omfattande begrepp som vi skulle kunna gå vilse i om vi saknar kunskap och förståelse. Fortbildningen lär er om de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekonomiskt, och ekologiskt. Vi tittar också på de 17 globala mål som är satta för hela världen och även gäller förskolan. Ni får ta del av fakta, teori och forskning. Utifrån detta problematiserar vi er egen roll för hållbarhet: var står ni och vad kan ni göra?

Hur gör vi de stora frågorna till våra?
Förskolan ska ge barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. För oss i förskolan handlar det om att ta till vara på vardagen och ge barnen en framtidstro. Under fortbildningen får ni perspektiv på vad som är viktigt att lära ut till barnen och frågor er förskola kan arbeta med. Vi problematiserar olika infallsvinklar på vad hållbarhet kan vara och vad som krävs utifrån vårt uppdrag. Ni får vardagliga exempel på vad som kan ske på en förskola utifrån hållbar utveckling.

Hur får vi ett hållbart tänk och arbete utifrån vardagen?
För oss pedagoger gäller det att uppmärksamma barnen på vad som sker och tillsammans med barnen upptäcka och utforska vidare i deras lek och aktivitet. Om vi pedagoger kan ta tillvara på barnens funderingar, samtalar, utmanar, skapar möjligheter och tillför material kan ett hållbart lärande ske. För att kunna göra det krävs att vi pedagoger är medvetna om vad som sker och är medvetna om vår roll för barns utveckling och lärande. Fortbildningen ger er idéer och inspiration till projekt och vardagsarbete.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni får kunskap om vad hållbar utveckling är och kan bli med ett medvetet arbete. Ni får flera konkreta verktyg och projektidéer för hur ni utvecklar undervisningen och kan lägga grunden för barns förståelse om hållbarhet.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille