Lpfö 18 – Förskolans reviderade läroplan

Förtydligat uppdrag – förändrad pedagogik?

Vilket steg behöver ni börja på för att få en samsyn kring revideringen och identifiera de viktigaste frågorna på er förskola?

  • STEG 1 – Bli informerad!    
  • STEG 2 – Implementera!     
  • STEG 3 – Fördjupa!

Om fortbildningen

STEG 1 Bli informerad!
Lpfö 18 – vi guidar er genom förändringarna
Skapa goda förutsättningar genom att informera alla medarbetare på förskolan. Låt oss lägga grunden för hur förändringarna kommer att påverka förskolans praktik. Vi hjälper er att tolka och omsätta läroplanens skrivningar. Vilka är de viktigaste förändringarna? Handlar revideringen bara om nya ord eller om nya förväntningar?

Innehåll

Utbildning och undervisning – vi reder ut begreppen!
Förskolans verksamhet benämns numera som utbildning – vilka krav ställer det? Vad innebär undervisning i relation till lärande, lek och omsorg? Fortbildningen lyfter hur kunskapssyn och olika lärteorier påverkar lärande och undervisningssituationer.

Bara nya ord eller nya förväntningar?
Omsorg, utveckling och lärande! Fantasi och föreställningsförmåga! Den reviderade läroplanen har fått nya begrepp och tydligare skrivelser. För att äga och förstå innebörden av dessa behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen.

Ambitionshöjning i vår praktik?
Värdegrundsarbete så som Barnkonventionen och förskollärarens särskilda ansvar för undervisning är några av de viktiga förändringar som skrivits in i uppdraget. Vi undersöker hur förändringarna påverkar vår praktik och reflekterar runt kunskapssyn och teorier. Har det måhända skett en förskjutning här?

STEG 2 Implementera!
Ännu mera vad? Men också hur? Vem? När? Förverkliga och implementera läroplanen
För att påbörja implementeringen behöver vi identifiera de viktigaste frågorna på den egna förskolan och prioritera bland det som måste göras i relation till Lpfö18. Allt kan inte göras samtidigt och det finns ingen qvickfix. Var ska ni börja på er förskola?

Innehåll

Implementering kräver att vi är sampratade och har en gemensam förståelse. Hur organiserar vi för att kunna ta mer ansvar för barns delaktighet och inflytande? Hur ansvarar vi på vår förskola för att realisera begreppen undervisning och hållbar utveckling till exempel? Vem gör vad, när och varför? 
Fortbildningen ger er verktyg för att kartlägga hur just er implementeringsprocess kan påbörjas och fortlöpa. Vi behandlar organisation, systematiskt kvalitetsarbete, kunskapssyn, didaktik, scheman, planering och mycket mer. Vi skräddarsyr fortbildningen utifrån ert nuläge.


STEG 3 Fördjupa! 
Fördjupa er för ökad förståelse och upplev effekten! 
När vi kommit en bit in i implementeringsprocessen är det hög tid att börja utmana och fördjupa oss. Vad krävs för att bli riktigt bra inom ett specialområde? Hur gör andra som lyckats bra?

Innehåll

Vi har spetsutbildningarna som fördjupar er implementering av Lpfö 18 och tar er förskola till ytterligare en högre nivå, här ser du utvalda delar av vårt utbud.
• Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?
• Undervisning i förskolan

Målgrupp

Alla i förskolan

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille