Lärande

Matematik på ett lekfullt sätt

– hur utvecklar vi förståelsen och bejakar nyfikenheten?
Boka en fortbildning för förskollärare och barnskötare som vill få en rejäl inspirationsinjektion när det gäller matematik. Glädje, nyfikenhet och utmaningar är nyckelord när vi vill stimulera barnen i deras matematiska utveckling.


Om fortbildningen

I förskolan ska barnen få utveckla sin förståelse och nyfikenhet för matematik. Läroplanens intention är att vi ska närma oss matematiken på ett lekfullt sätt genom att utveckla barnens förståelse för rum, form, läge och riktning samt mängd, antal, ordning och talbegrepp. Men hur gör vi det lekfullt och på vilken nivå ska vi lägga vår matematikundervisning? Utbildningen ger en nyttig inspirationsinjektion kring hur vi framgångsrikt kan ta oss an uppgiften. Välkommen till utbildningen där du motiveras, inspireras och förses med de senaste idéerna, metoderna och verktygen för utvecklande matematik i förskolan.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur ger vi barnen en positiv känsla för matematik?
Ta med förskolebarnen på en spännande upptäcktsfärd in i matematikens fascinerande värld! Vi prövar olika metoder och verktyg för att upptäcka och lära matematik tillsammans, till exempel sång, rytm, mönster, lekar med tal, film, böcker och med ny teknik som iPad och appar. Forskning pekar på vikten av att förskolebarn förstår och har en känsla för vad t ex talet 5 innehåller. Vi tittar närmare på lekens betydelse vid matematikinlärning och undersöker hur man leker med siffror och tal. Vi reder ut varför det är viktigt att lära sig matematik med förståelse. Samt vad det kan få för konsekvenser om man struntar i förståelsen.

Hur möter vi barns nyfikenhet för matematik?
Rätt sätt att ställa frågor stimulerar barnens nyfikenhet och påverkar hur långt de kan nå i sin matematikutveckling. Vi behöver vi ta tillvara barnens nyfikenhet genom att skapa utmaningar. Hur den matematiska miljön är utformad, är en annan viktig ingrediens för att stimulera nyfikenhet. Hur ser den ut på din förskola? Du får inspiration och praktiska idéer kring dess innehåll.

Hur arbetar vi med de matematiska förmågorna i förskolan?
Vad har leksaksbilar sorterade efter utseende för samband med barns matematiska förmågor? Eller pärlplattans mönster? Att utveckla matematisk förmåga tar tid och arbetet måste därför påbörjas redan i förskolan. Vi fördjupar vi oss i vilka förmågor det handlar om och hur vi kan arbeta med dessa. Vi undersöker hur du kan resonera och lösa problem tillsammans med små barn. Samt hur du som pedagog i dialog med barnen kan få dem att uppleva och förstå begrepp med hjälp av olika uttrycksformer.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Kunskap om hur du skapar glädje och nyfikenhet kring matematik samt utmanar och stimulerar barnen i deras matematiska utveckling.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Se filmen

Fler filmer på vår youtubekanal

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille