Lärande

När barn lär mer

– hur påverkar vår undervisning barnens möjligheter att lära?
Boka en uppdragsfortbildning för förskolans medarbetare där ni lär er hur ni kan utveckla undervisningen så att den vilar på de faktorer som forskningen har visat ger bäst effekt på barnens lärande.

Om fortbildningen

Vad vi undervisar och barnen lär hänger inte alltid samman. Barnen kanske inte alls lärde sig det vi tror eller planerade för. Det beror på att våra idéer om vad undervisning är och den undervisningsstil vi har gjort till vår egen, påverkar barnens lärande på olika sätt. När vi förstår våra egna ”sanningar” om undervisning kan vi också förstå vilken effekt den har på barnens utveckling. Med stöd i färsk forskning lär vi oss hur vi kan skapa mer lärande. Här finns en spännande resa att göra oavsett vad ni har för nuläge i er förskola.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur skapar vi en lärande undervisningsmiljö i förskolan?
Utan medvetenhet om de val vi gör, kanske barnens lärande sker i en annan riktigt än de mål som verksamheten ska sträva efter. Det här är också något som Skolinspektionen pekar ut som en brist i många verksamheter. Under fortbildningen får ni förståelse för hur ni utvecklar er egen undervisning så att den vilar på de faktorer som forskningen har visat ger bäst effekt på barnens lärande. Syftet är att öka möjligheten till medvetna val när vi planerar undervisning. Vi utgår bland annat från färsk forskning av Susanne Thulin, Ann S Pihlgren, Ann-Christine Vallberg Roth med flera.

Hur påverkar vi barnens möjligheter att lära genom våra undervisningsstilar?
Våra idéer om vår undervisning kan vara medvetna eller omedvetna, men oavsett vilket får de effekt på hur och hur mycket barnen lär. Forskaren Ann S. Pihlgren delar upp detta i tre praxisteorier som ligger till grund för våra undervisningsstilar och visar på vilka idéer om tänkande och lärande som dessa bygger på. Vi kan påverka hur barnen lär och lockas till lärande genom större insikter runt undervisningsmiljöerna. Undre fortbildningen lyfter vi flera vanligt förekommande pedagogiska aktiviteter och ser på dessa utifrån de olika undervisningsmiljöerna.

Hur kan vi stödja barnen i att lära och tänka?
Med scaffolding, de stödjande insatser som vi planerar in i vår undervisning, hjälper vi barnen att träna på att lösa problem och utveckla sitt tänkande. För att lyckas med scaffolding behöver vi ha en tydlig pedagogisk och didaktisk idé så att barnens tankeprocesser kan utvecklas. Så hur bygger vi då in dessa ”byggställningar” i vår planering så att det genomsyrar vår undervisningsmiljö?

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni lär er hur ni kan utveckla er egen undervisning så att den vilar på de faktorer som forskningen har visat ger bäst effekt på barnens lärande.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille